مجید افصحی

درباره من

دکتر مجید افصحی
image

دانشیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجید افصحی  در مهندسی برق-مخابرات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از دانشگاه تهران(1369)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1372) و دانشگاه علم و صنعت ایران (1388) فاغ التحصیل شد. از سال 1372 تا 1380 در دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت مخابرات کرمان به تدریس و تحقیق پرداخت. از سال 1388 در دانشگاه سمنان در دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر به عنوان استادیار مشغول تدریس و تحقیق است. زمینه های مورد علاقه وی انتشار امواج در محیطهای معمولی و متامتریال، تحلیل و طراحی آنتن، قطعات پسیو مایکروویو و تراهرتز، رادار و روشهای عددی در الکترومغناطیس است....

محقق گوگل

(1402/12/1)

استنادات

582

h-index

13

i10-index

16

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1402/11/29)

استنادات

480

مقالات

29

h-index

12

مؤلفین همکار

22

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
طراحی و ساخت آنتن شکافدار موجبری راداری بر اساس روش تحریک جدید مبتنی بر استفاده از آیریس در داخل موجبر
مهندسی برق و الکترونیک ایران(2022)
^مجید افصحی*, 9912908002, حمیدرضا دلیلی اسکویی
Quad-band tunable graphene-based metamaterial absorber operating at THz frequenciesQuad-band tunable graphene-based metamaterial absorber operating at THz frequencies
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2021)
9811908004, ^مجید افصحی*
Design and simulation of the optical amplitude-shift keying modulator using Fabry–Perot resonator coupled with graphene at near-infrared frequencies
JOURNAL OF NANOPHOTONICS(2021)
9811908004*, ^مجید افصحی
Design of a Refractive Index Plasmonic Sensor Based on a Ring Resonator Coupled to a MIM Waveguide Containing Tapered Defects
PLASMONICS(2020)
9611119007, ^مجید افصحی*, ^محمد دانائی
Design of photonic crystal horn antenna for transverse electric modes
OPTICA APPLICATA(2020)
9711908001*, ^محمد دانائی, ^مجید افصحی
Novel, straightforward procedure to design square loop frequency selective surfaces based on equivalent circuit model
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2020)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Employment of cascaded coupled resonators for resolution enhancement in plasmonic refractive index sensors
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9611119007, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
Transparent dual band Wi‐Fi filter for double glazed energy saving window as a smart network
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2019)
9418009003, 9411908002*, ^پژمان رضائی, ^مجید افصحی
Triangle and Aperiodic Metasurfaces for Bistatic Backscattering Engineering
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS(2019)
9411908002*, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, Prof. T. A. Denidni
Compact and Ultra-Wideband CPW-fed Square Slot Antenna for Wearable Applications
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2019)
9111115001, ^مجید افصحی*
Design and Fabrication of a Compact SIW Diplexer in C-Band
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2019)
9311918006, ^مجید افصحی*
Novel synthesis formulas to design square patch frequency selective surface absorber based on equivalent circuit model
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING(2019)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Multifunctional Transparent Electromagnetic Surface Based on Solar Cell for Backscattering Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION(2019)
9411908002*, دکترمحمد اکبری, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, دکترسیبک, دکتر دنیدنی
Design of Compact Multi-Channel Diplexer Using Defected Microstrip Structure
Journal of Communication Engineering (JCE)(2019)
9811908006, ^مجید افصحی*
An Optimized Checkerboard Structure for Cross-Section Reduction: Producing a Coating Surface for Bistatic Radar Using the Equivalent Electric Circuit Model
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE(2018)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Grounded CPW Multi -band Wearable Antenna for MBAN and WLAN applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2018)
9111115001, ^مجید افصحی*
Mutual coupling reduction and gain enhancement in patch array antenna using a planar compact electromagnetic bandgap structure
IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION(2017)
8521113028, ^مجید افصحی*
Checkerboard Plasma Electromagnetic Surface for Wideband and Wide-Angle Bistatic Radar Cross Section Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE(2017)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
compact and Wide Stopband E-Plane Waveguide Diplexer Design
Progress In Electromagnetics Research Letters(2017)
9011918009, رضا بیدرخانی, ^مجید افصحی*
Reduction of the mutual coupling in patch antenna arrays based on EBG by using a planar frequency-selective surface structure
INTERNATIONAL JOURNAL Of MICROWAVE AND WIRELESS TECHNOLOGIES(2015)
^مجید افصحی
Circular Slot CPW-fed Monopole Antenna for UWB Applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2014)
^مجید افصحی, ^پژمان رضائی
Improving the bandwidth of high gain Patch Antenna using Frequency Selective Surface
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2014)
^مجید افصحی
Configuration for Radar Cross Section Reduction
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
امیر فیروزفر*, ^مجید افصحی
Optical Refractive Index Sensors Based on Plasmon-Induced Transparency phenomenon in a Plasmonic Waveguide Coupled to Stub and Nano-disk Resonators
PLASMONICS(2023)
شیوا خانی*, ^مجید افصحی
Ultra-Sensitive Absorption-Based Gas Detecting Using Graphene-Covered Periodic Photonic Crystal Slabs Resonating Under Critical Coupling Condition at Mid-Infrared Frequencies
IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE(2023)
9811908004, ^مجید افصحی*
Design of a Transparent System for Mutual Coupling Reduction of Microstrip Array Antennas with Confined Water
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE(2022)
9411918008, علیرضا قایخلو*, ^مجید افصحی, Tayeb A. Denidni
Implementation of a Fourth Order Compact Quasi-Elliptic Substrate Integrated Waveguide Filter in C-band
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
نرگس کیانی, ^مجید افصحی, ^فرزاد توکل همدانی, ^پژمان رضائی
A Narrowband Optical Perfect Absorber and Refractive Index Sensor Based on an Epsilon-Near-Zero Metamaterial Using Ag-Ge-Si Nanowires
BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS(2023)
9811908006, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
Perfect Absorber Based on Epsilon-Near-Zero Metamaterial as a Refractive Index Senso
Sensing and Imaging(2023)
9811908006, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
کاهش سطح مقطع راداری باند وسیع با استفاده از ساختار متناوب چیدمان صفحه مثلثی
پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2021-09-16)
9712918006*, ^مجید افصحی
طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه آنتن مونوپالس فراپهن باند جهت استفاده در رادارهای غیرفعال
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016*, ^مجید افصحی
طراحی یک هایبرید 90 درجه جهتی استریپلاین با استفاده از خطوط امپدانسی _ غیریکنواخت در بازه 28-0.5 گیگاهرتز
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016, ^مجید افصحی
دیپلکسر میکرواستریپی برای باند های GSM و WLAN با استفاده از استاب اتصال کوتاه
چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2018-10-24)
9511918015*, ^مجید افصحی
ارائه ی یک فیلتر موجبر مجتمع شده در زیرآیند ) (SIWفوق العاده مینیاتوری در باند X
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک(2017-12-21)
9311918006*, ^مجید افصحی
اصلاح یک آنتن دو تایی دو قطبی با تغذیه سری و با هدف کوچک سازی اندازه آنتن و آرایه کردن آن برای افزایش بهره
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9511918011, ^مجید افصحی
یک دیپلکسر موجبری مجتمع شده در زیرآیند باند C فشرده
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9311918006*, ^مجید افصحی
روشی جدید جهت کاهش اثر تزویج متقابل در آنتن های آرایه ای
پنجمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)(2017-04-19)
9411918008, ^مجید افصحی*
تحلیل آنتن چند بانده مبتنی بر گرافن در باند تراهرتز
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411918015*, ^علی شهزادی, ^مجید افصحی
Improving the Bandwidth of High Gain Fabry-Perot Antenna Using FSS Substrate
The third Iranian Conference on Engineering Electromagnetic (ICEEM 2014)(2014-12-03)
9111918002*, ^مجید افصحی
پیاده سازی آنتن هورن کریستال فتونی برای مود های الکتریکی عرضی
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل در آرای آنتن پچ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی, ^محمد دانائی
طراحی آنتن آرایه بازتابی با استفاده از ساختارهای فرکتال دایروی در باند C
دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو(2014-03-12)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction Between Microstrip Patch Antennas Using Split-Ring Resonators(SRR)
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
The Design and Simulation of Multiband Artificial Magnetic Conductor using High Impedance Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Frequency Selective Surface for Reducing Mutual Coupling in Microstrip Array Antennas
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Improvement of Radiative Features of Microstrip Antenna including the gain and bandwith by EBG Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction in Microstrip Array Antennas by Using Uniplanar Compact EBG Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Broadband Antenna with coaxial feeding and Reconfigurable Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
طراحی پوشش ضد انعکاس متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی مواد جاذب رادار فوق پهن باند ساخته شده از متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی ریدوم دو باند آنتن با استفاده از متامتریال
اولین کنفرانس سامانه‌های مراقبتی پسیو(2011-12-14)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی دیپلکسر مایکرواستریپ فشرده باند X و C
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2018-02-08)
9411918009*, ^مجید افصحی
طراحی و شبیه سازی دیپلکسر مایکرواستریپ چهار کاناله ترکیبی در دو باند فرکانسی
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2018-02-08)
9411918009*, ^مجید افصحی, 9711908003
جاذب نوری باند باریک مبتنی بر گرافن
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
^مجید افصحی*, 9511918008
تحليل و طراحي آنتن چند ورودي – چند خروجي اندازه كوچك براي كاربرد هاي نسل پنجم 5G
ملكي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل حسگر تراهرتز شيميايي جذبي با به كارگيري اثرات الكترونوري گرافن
قدس محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1402/01/30) ، مقطع : دكتري
بهبود عملكرد تقويت كننده هاي كم نويز در باند UHF براي تيونر تلويزيون ديجيتال
رحيم زاده نيما(تاریخ دفاع: 1401/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي نانو جاذب پهن باند پلاسمونيك براي برداشت انرژي خورشيدي
توكلي سارا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه ميكرو استريپ با قطبش دايروي براي ماهواره مكعبي
قاسمي محمد(تاریخ دفاع: 1401/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي نوري زيستي بر اساس ساختارهاي پلاسمونيكي
رحيمي دانيال(تاریخ دفاع: 1402/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل آنتنهاي F در نقش لنز براي آنتنهاي دابل انعكاسي
اسمعيل پوركلائي محمد(تاریخ دفاع: 1402/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز آنتنهاي مشبك رزنانسي انعكاسي رويت بالا
مرادويسي يسري(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگر ضريب شكست تراهرتز بر اساس جاذب فراماده بر پايه گرافن
شايسته نژاد مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك آنتن مسطح چند ورودي -چند خروجي ماكروويوي پوشيدني براي سيستم هاي مبتني بر بدن
طالبي چمگرداني فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن مسطح در نسل پنجم ارتباطات با سطوح فركانس گزين
پويا فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/08/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي چند ورودي و چند خروجي براي كاربردهاي نسل پنجم
عابد محمود(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي جاذب هاي نوري چند لايه مبتني بر گرافن در باند فركانسي تراهرتز
شكري انسيه(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت شبكه ماتريس باتلر 4*4 نا متقارن پهن باند به منظور چرخش پرتو آنتن ارايه
سبزيان احمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي جاذب چند باندي تنظيم پذير تراهرتز
باغباني سپيده(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سطح مقطع راداري بر پايه سطوح انتخابگر فركانس با شكل منتظم
كيا سيد سجاد(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي ميكرواستريپ با قطبش دايروي با بكارگيري تكنيك چرخش متوالي المان هاي آرايه
جاني پور رباطي امين(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جاذب نوري باند باريك تنظيم پذير مبتني بر گرافن
عندليب محمد(تاریخ دفاع: 1401/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي زيست حسگرهاي نوري مبتني بر ساختار هاي متناوب پلاسمونيك
قوامي حمزه كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فيلتر تنظيم پذير مبتني بر گرافن بر اساس ساختار پلاسمونيك
بابائي مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سرعت نور بر اساس ساختار پلاسمونيك پهن باند با حالت بهينه اعوجاج
مزداراني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ پهن باند با پلاريزاسيون دايروي
فتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مشخصات حسگرهاي زيستي پياده سازي شده بر مبناي پديده تشديد پلاسمون هاي سطحي
رحمتي يار مهديه(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه فرا پهن باند ، آنتن مونوپالس توسط خطوط انتقال غيريكنواخت
حسين پور سجاد(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي آنتن‌هاي مدار چاپي با استفاده از گرافن
يزدان شناس پيمان(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ چند كاناله
غفاري تيرآبادي بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر چند موده موجبر مجتمع شده در زيرآيند
دارابي كواري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تزويج متقابل در آنتن آرايه اي پهن باند
روحاني نژاد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود جهت دهي و پهناي باند آنتن مايكرواستريپ با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس چند لايه
محرابي حقيقت نيما(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه آنتن مايمو چند كاربره
افسانه نويد(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، شبيه‌سازي وساخت ديپلكسر مايكروويو مبتني بر مبدل هاي امپدانس J/K
انصاري روژين(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي سطوح انتخابگر فركانسي جهت كاهش سطح مقطع راداري
فيروزفر امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت آنتن فراپهن باند مدار چاپي با سطح مقطع راداري كم
نجارياني حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسرsiw فشرده
كياني نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وطراحي سطوح انتخابگر فركانسي منحني الشكل و محدود
مرتضي زاده امين(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديپلكسر فشرده با فناوري مدار چاپي
بابائي اكندي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي با قابليت عملكرد بر روي دو باند فركانسي
حسيني بجستاني احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتن هاي آرايه اي شكافي بر پايه‌ي موجبر زير لايه اي
صحرائي امير(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگري مشاركتي طيفي در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس روش هاي هوش مصنوعي
صادقي سيد هادي(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده سطوح انتخاب گر فركانس براي بهبود خصوصيات تشعشعي آنتن
بيرانوند احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي و بهينه سازي آنتن ميكرو استريپ با تغذيه روزنه اي
شيخي اردشير(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي سطوح انتخابگر فركانسي نازك
قدمياري الهام(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن منو پالس پهن باند براي رادارهاي ردياب
علي بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل غير خطي مبدل پارامترهاي مايكروويوي
ترابي ايمان(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بغني باجگيران بهاره(تاریخ دفاع: 1392/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمد زاده بهاره(تاریخ دفاع: 1392/02/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش انعكاس از هادي توسط سطوح چند لايه متامتريال غيرايزوتروپيك
حسيني محمدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کاهش سطح مقطع راداری باند وسیع با استفاده از ساختار متناوب چیدمان صفحه مثلثی
Current Environmental Health Reports(0)
9712918006*, ^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل با آب در آنتن های آرایه ای
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(2018-03-10)
طراحی و ساخت شبکه هایبرید آنتن منوپالس فراپهن باند
دانشگاه سمنان(2016-03-09)
ساخت دیپلکسر موجبری اندازه کوچک با ایزولاسیون بالا
دانشگاه سمنان(2015-12-28)
آنتن تک قطبی هم صفحه فرا پهن باند با حذف باند شبکه وایمکس
دانشگاه سمنان(2016-02-23)
طراحی، پیاده سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی افزونه امنیتی و ضد فیشینگ سامانه ها و وب سایتهای کارگزاری های بازار سرمایه
(2022-07-03 00:00:00)
واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات
(2020-06-08 00:00:00)
واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات
(2019-04-21 00:00:00)
قرارداد مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه سمنان
(2017-07-17 00:00:00)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه(همکار دوم)
(2017-03-14)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات آزمون پایان ترم درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (34 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (40 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (33 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (35 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (54 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (34 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول درس الکترومغناطیس نیمسال 4021   (25 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس اصول سیستمهای رادار نیمسال 4021   (34 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم درس اصول سیستمهای رادار نیمسال 4021   (32 بار دانلود)
نمرات آزمون میان ترم درس اصول سیستمهای رادار نیمسال 4021   (33 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس اصول سیستمهای رادار نیمسال 4021   (38 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم درس ریاضیات مهندسی پیشرفته نیمسال 4021   (35 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس ریاضیات مهندسی پیشرفته نیمسال 4021   (31 بار دانلود)
نمرات آزمون میان ترم درس ریاضیات مهندسی پیشرفته نیمسال 4021   (37 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس ریاضیات مهندسی پیشرفته نیمسال 4021   (37 بار دانلود)
کد و راهنمای بهینه سازی تابع   (19 بار دانلود)
آموزش حل معادله لاپلاس در متلب   (18 بار دانلود)
آموزش حل معادله لاپلاس در متلب   (15 بار دانلود)
کتاب اولین درس در معادلات انتگرالی-چاپ دوم-2015-وزواز   (18 بار دانلود)
فصل 2-دترمینان-کتاب جبر خطی و ماتریس ها-واعظ پور-1400   (19 بار دانلود)
فصل 1-دستگاه معادلات خطی و ماتریس-کتاب جبر خطی و ماتریس ها-واعظ پور-1400   (20 بار دانلود)
فصل 3-فضاهای برداری-کتاب جبر خطی و ماتریس ها-واعظ پور-1400   (20 بار دانلود)
فصل سوم-حساب تغییرات-کتاب ریاضیات عالی مهندسی-شیدفر-1392   (19 بار دانلود)
کتاب حساب تغییرات کاربردی برای مهندسین-چاپ سوم-2019-کامسیک   (16 بار دانلود)
فصل 2- نگاشت- کتاب ریاضیات مهندسی ارشد و دکتری- مدرسان شریف   (33 بار دانلود)
فصل 4 کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها   (32 بار دانلود)
فصل 9 کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها   (28 بار دانلود)
فصل 3 کتاب متغیرهای مختلط و کاربردها   (35 بار دانلود)
کتاب متغیرهای مختلط و کاربرد آنها- چاپ نهم-2014-براون و چرچیل   (15 بار دانلود)
فصل نهم کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته-چاپ نهم-1995-وایلی   (18 بار دانلود)
کتاب معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی خطی-2007-مینت یو   (14 بار دانلود)
فصل 2 کتاب ریاضی مهندسی-حل معادله دیفرانسیل با مشتقلت جزئی-شیدفر   (17 بار دانلود)
کتاب ریاضی مهندسی پیشرفته-کریزیک-چاپ نهم-سال 2007   (46 بار دانلود)
طرح درس ریاضیات مهندسی پیشرفته-4021   (23 بار دانلود)
فصل 9-خودالقاء-رهیافت   (34 بار دانلود)
مسائل فصل 11-رهیافت   (37 بار دانلود)
فصل 10-میدانهای متغیر با زمان-رهیافت   (43 بار دانلود)
فصل 8-میدان مغناطیسی در اجسام-رهیافت   (22 بار دانلود)
فصل 7-میدان مغناطیسی در خلاء-رهیافت   (31 بار دانلود)
فصل 6-مسائلی از میدانهای الکتریکی ساکن-رهیافت   (31 بار دانلود)
فصل 5-حل معادله لاپلاس-رهیافت   (28 بار دانلود)
فصل 4-خازن-رهیافت   (37 بار دانلود)
فصل 2-میدان الکتریکی ساکن در خلاء-رهیافت   (38 بار دانلود)
فصل 3-هادیها و عایقها-رهیافت   (17 بار دانلود)
فصل 2-میدان الکتریکی ساکن در خلاء-رهیافت   (23 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم الکترومغناطیس-021006   (45 بار دانلود)
فصل 1-حساب برداری-رهیافت   (46 بار دانلود)
طرح درس اصول و سیستمهای راداری-4021   (56 بار دانلود)
طرح درس الکترومغناطیس مهندسی-4021   (46 بار دانلود)
فصل 9-نیروی مغناطیسی   (56 بار دانلود)
فصل 11-خودالقا   (71 بار دانلود)
فصل 10-مواد مغناطیسی   (55 بار دانلود)
فصل 12-میدانهای متغیر با زمان   (41 بار دانلود)
فصل 8-پتانسیل برداری   (58 بار دانلود)
فصل 7-مغناطیس ساکن   (86 بار دانلود)
فصل 6-معادله لاپلاس   (55 بار دانلود)
فصل 5-تیوری تصویر   (47 بار دانلود)
فصل 4-هادی و عایق   (53 بار دانلود)
فصل 3-پتانسیل الکتریکی   (53 بار دانلود)
فصل 2-قانون کولمب   (45 بار دانلود)
فصل 1-آنالیز برداری   (54 بار دانلود)
مسائل فصل 9 کتاب رهیافت- میدانهای الکترومغناطیسی متغیر با زمان   (63 بار دانلود)
مسائل فصل 7 کتاب رهیافت- میدان مغناطیسی ساکن، بخش اول   (56 بار دانلود)
مسائل فصل 8 کتاب رهیافت- میدان مغناطیسی ساکن، بخش دوم   (85 بار دانلود)
مسائل فصل 6 کتاب رهیافت- حل معادله لاپلاس و تیوری تصویر   (52 بار دانلود)
مسائل فصل 5 کتاب رهیافت- میدان الکتریکی ساکن در اجسام   (45 بار دانلود)
مسائل فصل 4 کتاب رهیافت- میدان الکتریکی ساکن در خلا   (57 بار دانلود)
مسائل فصل 1-3 کتاب رهیافت- آنالیز برداری   (85 بار دانلود)
مقاله تشدیدکننده حلقوی تزویج شده با موجبر MIM   (50 بار دانلود)
کدهای برنامه BIRME بوزی در دانشگاه پاویا   (73 بار دانلود)
کدهای بهینه سازی   (56 بار دانلود)
مقاله کاهش تزویج متقابل در آنتنهای آرایه   (42 بار دانلود)
مقاله قدس-حسگر گرافنی با ساختار متناوب   (80 بار دانلود)
مقاله کاهش تزویج متقابل در آنتنهای آرایه   (42 بار دانلود)
مقاله بیرانوند، کاهش تزویج متقابل در آنتن   (51 بار دانلود)
روش محاسبه شکاف باند به روش PWE و کدهای متلب   (98 بار دانلود)
مقاله راج میترا، مرور روشهای تحلیل ساختارهای FSS   (116 بار دانلود)
مقاله بوزی-محاسبه شکاف باند ساختارهای EBG   (67 بار دانلود)
مقاله بوزی-سطوح FSS چند لایه   (58 بار دانلود)
کتاب خواص نوری بلورهای فتونی-ساکودا   (81 بار دانلود)
کتاب فرامواد الکترومغناطیسی-ایتو   (83 بار دانلود)
کتاب اصول و کاربردهای پلاسمونیک-میر   (59 بار دانلود)
2016-Orfanidis-Electromagnetic Waves and Antennas   (76 بار دانلود)
طرح درس مباحث ویژه (ساختارهای متناوب الکترومغناطیسی) 4012   (55 بار دانلود)
طرح درس آنتن 2-4012   (77 بار دانلود)
کتاب آنتن الیوت، نسخه تجدید نظر شده، سال 2003   (60 بار دانلود)
کتاب آنتن استاتزمن، چاپ سوم، سال 2012   (66 بار دانلود)
کتاب آنتن بالانیس، چاپ چهارم، سال 2016   (60 بار دانلود)
طرح درس آز آنتن و ریز موج 4012   (46 بار دانلود)
فیلم آموزشی شبیه سازی آنتن پچ Patch-Antenna-Training_[www.rfplus.ir]   (59 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم الکترومغناطیس 4012-تشویقی   (140 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم الکترومغناطیس 4012-تشویقی   (139 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم الکترومغناطیس 4012-تشویقی   (71 بار دانلود)
تکالیف سری ششم الکترومغناطیس 4012   (88 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم الکترومغناطیس 4012-تشویقی   (68 بار دانلود)
تکالیف سری ششم الکترومغناطیس 4012   (80 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم الکترومغناطیس 4012-تشویقی   (113 بار دانلود)
تکالیف سری ششم الکترومغناطیس 4012   (114 بار دانلود)
تکالیف سری پنجم الکترومغناطیس 4012   (85 بار دانلود)
تکالیف سری چهارم الکترومغناطیس 4012   (85 بار دانلود)
تکالیف سری سوم الکترومغناطیس 4012   (104 بار دانلود)
تکالیف سری دوم الکترومغناطیس 4012   (78 بار دانلود)
تکالیف سری اول الکترومغناطیس 4012   (125 بار دانلود)
2011-Pozar-Microwave Engineering-SM-4 Ed   (212 بار دانلود)
2005-Balanis-Antenna Theory Analysis and Design-MS-3 Ed-Ch1-6   (142 بار دانلود)
1997-Balanis-Antenna Theory Analysis and Design-MS-2 Ed   (126 بار دانلود)
2012-Pozar-Microwave Engineering-Ed 4   (177 بار دانلود)
Balanis, Antenna Theory Analysis and Design-2016-Ed 4   (177 بار دانلود)
دستور کار انگلیسی کامل ریزموج Delerenzo   (136 بار دانلود)
دستور کار انگلیسی کامل ریزموج Amitech   (313 بار دانلود)
دستور کار فارسی ریزموج Amitech   (359 بار دانلود)
دستورکار فارسی آنتن- شرکت راژان پرتو پارس   (170 بار دانلود)
طرح درس آز آنتن و ریزموج نیمسال اول 1401   (95 بار دانلود)
فصل 10 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-مواد مغناطیسی   (212 بار دانلود)
فصل 12 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-میدانهای متغیر با زمان   (177 بار دانلود)
فصل 9 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-نیروی مغناطیسی   (205 بار دانلود)
فصل 11 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-خودالقا   (160 بار دانلود)
فصل 8 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-پتانسیل برداری   (265 بار دانلود)
فصل 7 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-مغناطیس ساکن   (276 بار دانلود)
فصل 6 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق--معادله لاپلاس   (291 بار دانلود)
فصل 5 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-تیوری تصویر   (280 بار دانلود)
فصل 4 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-هادی و عایق   (361 بار دانلود)
فصل 3 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق--پتانسیل الکتریکی   (381 بار دانلود)
فصل 2 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق--قانون کولمب   (422 بار دانلود)
فصل 1 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-آنالیز برداری   (335 بار دانلود)
فهرست ویدیو های علمی درس الکترومغناطیس-010412   (143 بار دانلود)
فیلم علمی آموزش حل معادله دیفرانسیل با مشتق جزیی با متلب-010412، فرستنده عباس جعفرزاده ذغالچالی   (203 بار دانلود)
فیلم علمی توصیف مگنتواستاتیک-010412، فرستنده علیرضا یاوری طهرانی   (131 بار دانلود)
فیلم علمی قانون بیو-ساوار-010412، فرستنده یاسین فرهمند پور   (134 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس و پواسون-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (127 بار دانلود)
فیلم علمی قانون آمپر-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (130 بار دانلود)
فیلم علمی ربات ساخته شده از سیلیکون و خواص مغناطیسی-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (137 بار دانلود)
فیلم علمی پتانسیل مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (136 بار دانلود)
فیلم علمی محاسبه میدان مغناطیسی حلقه جریان-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (137 بار دانلود)
فیلم علمی شرایط مرزی میدانهای مغناطیسی-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (154 بار دانلود)
فیلم علمی معادلات ماکسول2-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (130 بار دانلود)
فیلم علمی شرایط مرزی میدانهای الکتریکی-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (136 بار دانلود)
فیلم علمی میدان الکتریکی ساکن در اجسام-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (127 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (153 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد4-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (126 بار دانلود)
فیلم علمی مفهوم مشتق جزئی-010412، فرستنده محمدعلی هاتفی   (190 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد5-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (127 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (128 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد1-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (113 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (118 بار دانلود)
فیلم علمی معادله پواسون، لاپلاس و قضایای یکتایی3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (122 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس در دستگاه استوانه ای-010412، فرستنده یلدا قادری   (125 بار دانلود)
فیلم علمی حل مسائل الکترواستاتیک - لاپلاس و پواسون-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (114 بار دانلود)
فیلم علمی خطوط میدان الکتریکی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (113 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (112 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (132 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس1-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (118 بار دانلود)
فیلم علمی میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (113 بار دانلود)
فیلم علمی قانون کولمب-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (128 بار دانلود)
فیلم علمی توصیف فیزیکی دیورژانس و کرل-010412، فرستنده محمد علی هاتفی   (139 بار دانلود)
فیلم علمی نظریه میدان های برداری-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (120 بار دانلود)
فیلم علمی دستگاه مختصات کروی-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (136 بار دانلود)
فیلم علمی تبدیل دستگاه مختصات-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (111 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه هلمهولتز-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (111 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (109 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه یکتایی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (109 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (121 بار دانلود)
فیلم علمی بیان دیورژانس، گرادیان و کرل-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (124 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه بنیادی حسابان-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (123 بار دانلود)
فیلم علمی آنالیز دستگاه های مختصات متعامد و راستگرد-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (144 بار دانلود)
فیلم علمی گرادیان ، دیورژانس و کرل-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (122 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس و چند اتحاد برداری-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (124 بار دانلود)
فیلم علمی انتگرال سطح و حجم-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (137 بار دانلود)
فیلم علمی مفاهیم اولیه آنالیز برداری-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (117 بار دانلود)
طرح درس سیستمهای مخابرات نوری   (177 بار دانلود)
مثالهای شرایط مرزی-1400/08/15   (266 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (393 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (303 بار دانلود)
مسائل فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (298 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (337 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (382 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (424 بار دانلود)
مسائل فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (343 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (363 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (352 بار دانلود)
مسائل فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (282 بار دانلود)
مسائل فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (300 بار دانلود)
مسائل فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (291 بار دانلود)
مسائل فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (325 بار دانلود)
مسائل فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (305 بار دانلود)
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی-000420   (247 بار دانلود)
پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران-000417   (377 بار دانلود)
راهنمای برنامه مرجع دهی مندلی   (603 بار دانلود)
پروژه شبیه سازی آز ریزموج و آنتن   (247 بار دانلود)
فیلم آموزش CST   (358 بار دانلود)
فیلم آموزشی سگنال ژنراتور مایکروویو   (350 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 1   (263 بار دانلود)
فیلم آموزشی توضیح کلی اولیه چیدمان مایکروویو   (261 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 2   (266 بار دانلود)
فیلم آموزشی SWR متر   (252 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 3   (241 بار دانلود)
فیلم آموزشی کاربرد اسیلوسکوپ در اندازه گیری مایکروویو   (260 بار دانلود)
فیلم آموزشی مبدل کواکس به موجبر و تضعیف کننده متغیر و آشکارساز   (264 بار دانلود)
فیلم آموزشی خط شکافدار   (259 بار دانلود)
فیلم آموزشی فرکانس متر مایکروویو   (262 بار دانلود)
فیلم آموزشی پهنای باند فرکانس متر   (245 بار دانلود)
فیلم آموزشی تنظیم کننده چرخان لغزان   (268 بار دانلود)
فیلم آموزشی کوپلر مایکروویو   (228 بار دانلود)
فیلم آموزشی طول موج در موجبر و هوای آزاد   (282 بار دانلود)
فیلم آموزشی آشکار ساز مایکروویو   (258 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی چیدمان آنتن   (238 بار دانلود)
فیلم آموزشی اجراء نرم افزار Cassi Lab و رسم پترن صفحه H آنتن هورن   (292 بار دانلود)
فیلم آموزشی خروجی نرم افزار Cassi Lab در سه حالت   (270 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی آنتن آرایه شکافدار موجبری، آنتنهای مایکرواستریپ   (260 بار دانلود)
فیلم آموزشی رسم پترن صفحه E آنتن هورن   (261 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی پلاریزر، آنتن دایپل، یاگی-یودا، هلیکس، وابستگی پترن و اندازه آنتن   (241 بار دانلود)
فیلم آموزشی رسم پترن صفحه H آنتن هورن-2   (239 بار دانلود)
2005-Eleftheriades-Negative Refraction Metamaterials_ Fundamental Principles and Applications   (341 بار دانلود)
2006-Caloz-Electromagnetic metamaterials transmission line theory and microwave   (652 بار دانلود)
2002-Sihvola-Advances in Electromagnetics of Complex Media and Metamaterials   (388 بار دانلود)
2008-Hao-FDTD Modeling of Metamaterials_ Theory and Applications   (743 بار دانلود)
2006-Engheta-METAMATERIALS Physics and Engineering Explorations   (1463 بار دانلود)
2007-Shalaev-Electrodynamics of Metamaterials   (604 بار دانلود)
2008-Sihvola-Metamaterials and Plasmonics_ Fundamentals, Modelling, Applications   (404 بار دانلود)
2008-Wehrspohn-Nanophotonic Materials_ Photonic Crystals, Plasmonics, and Metamaterials   (579 بار دانلود)
2009-Solymar-Waves in Metamaterials   (453 بار دانلود)
2009-Munk-Metamaterials_ Critique and Alternatives   (465 بار دانلود)
2010-Kip-Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials   (808 بار دانلود)
2010-Capolino-Theory and phenomena of metamaterials   (362 بار دانلود)
2010-Vincenzini-Transparent Conducting and Semiconducting Oxides   (380 بار دانلود)
2010-Cui-Metamaterials_ Theory, Design, and Applications   (656 بار دانلود)
2010-Cai-Optical Metamaterials_ Fundamentals and Applications   (404 بار دانلود)
2011-Banerjee-An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites   (308 بار دانلود)
2011-Maradudin-Structured surfaces as optical metamaterials   (350 بار دانلود)
2012-Shvets-Plasmonics and Plasmonic Metamaterials_ Analysis and Applications   (339 بار دانلود)
2013-Guenneau-Acoustic Metamaterials_ Negative Refraction, Imaging, Lensing and Cl   (1159 بار دانلود)
2014-Landy-Transformation Electromagnetics and Metamaterials   (333 بار دانلود)
2013-Marqués-Metamaterials with Negative Parameters_ Theory, Design and Microwave Applications   (914 بار دانلود)
2013-Shvart︠s︡burg-Waves in gradient metamaterials   (337 بار دانلود)
2013-Li-Time-Domain Finite Element Methods for Maxwell's Equations in Metamaterials   (369 بار دانلود)
2014-Favennec-Metamaterials and Wave Control   (558 بار دانلود)
2015-Shadrivov-Nonlinear, Tunable and Active Metamaterials   (413 بار دانلود)
2015-Shulika-Contemporary Optoelectronics_ Materials, Metamaterials and Device Applications   (400 بار دانلود)
2015-Yu-Design of CMOS Integrated Circuits with Metamaterials   (350 بار دانلود)
2015-Theses-Salvatore-Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly   (377 بار دانلود)
2017-Mezhlum-Wave Dynamics for Microstructured Materials and Metamaterials   (349 بار دانلود)
2016-Burokur-Transformation Optics-based Antennas   (338 بار دانلود)
2018-James-Gyroid Optical Metamaterials   (387 بار دانلود)
2018-Chipouline-Optical Metamaterials_ Qualitative Models   (313 بار دانلود)
2016-Lee-Metamaterials for Perfect Absorption   (560 بار دانلود)
2017-Felbacq-Metamaterials modelling and design   (415 بار دانلود)
2016-Cui-Metamaterials_ beyond crystals, noncrystals, and quasicrytals   (412 بار دانلود)
2017-Rout-Active Metamaterials_ Terahertz Modulators and Detectors   (367 بار دانلود)
2017-Werner-Broadband metamaterials in electromagnetics _ technology and applications   (362 بار دانلود)
2018-Gan-New Acoustics Based on Metamaterials   (520 بار دانلود)
2018-Nair-EM material characterization Techniques for Metamaterials   (382 بار دانلود)
2018-Maier-World Scientific Handbook of Metamaterials and Plasmonics In 4 Volumes   (348 بار دانلود)
2018-Tong-Functional metamaterials and metadevices   (286 بار دانلود)
2020-dell'Isola-Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials   (323 بار دانلود)
2020-Abali-Developments and Novel Approaches in Biomechanics and Metamaterials   (280 بار دانلود)
2019-Hladky-Metamaterials applied to waves-Fundamentals and applications of acoustic metamaterials   (303 بار دانلود)
2020-Huang-Transformation Thermotics and Extended Theories for Thermal Metamaterials   (370 بار دانلود)
2019-Sakoda-Electromagnetic Metamaterials_ Modern Insights into Macroscopic Electromagnetic Fields   (538 بار دانلود)
2020-Igal-Dielectric metamaterials _ fundamentals, designs and applications   (432 بار دانلود)
2020-Lim-Mechanics of Metamaterials with Negative Parameters   (374 بار دانلود)
2020-Erofeev-Structural Modeling of Metamaterials   (548 بار دانلود)
2020-Mitchell-Geometric Control of Fracture and Topological Metamaterials   (297 بار دانلود)
2021-Ahmadivand-Toroidal Metamaterials_ Fundamentals, Devices, and Applications   (318 بار دانلود)
2020-Teik-Engineering Materials-Mechanics of Metamaterials with Negative Parameters   (387 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گرداب پلاسما در یک میدان مغناطیسی، فرستنده فاطمه اسفندیار   (470 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گجت های مغناطیسی شگفت انگیز، فرستنده فاطمه اسفندیار   (408 بار دانلود)
فیلم علمی در باره قانون لنز، فرستنده سید امان زرگری   (508 بار دانلود)
فیلم علمی در باره نیروی مغناطیسی بین دو سیم، فرستنده علیرضا جراح   (647 بار دانلود)
مقاله مدیریت کاربردی وقت، دکتر خیرالدین   (315 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش اول   (471 بار دانلود)
m فایل های کتاب طراحی سیستم های رادار-محفضا   (379 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش دوم   (399 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش اول   (475 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش دوم   (586 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش دوم   (558 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش اول   (618 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش دوم   (367 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش اول   (426 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش دوم   (357 بار دانلود)
فصل 7 و 8 کتاب Wu   (494 بار دانلود)
فصل 5 و 6 کتاب Wu   (475 بار دانلود)
فصل 3 و 4 کتاب Wu   (482 بار دانلود)
فصل 1 و 2 کتاب Wu   (444 بار دانلود)
مقاله 3 chen   (406 بار دانلود)
مقاله 5 chen   (347 بار دانلود)
مقاله 7 chen   (341 بار دانلود)
رساله chen   (361 بار دانلود)
مقاله 2 chen   (481 بار دانلود)
مقاله 4 chen   (381 بار دانلود)
مقاله 6 chen   (366 بار دانلود)
مقاله 8 chen   (282 بار دانلود)
مقاله 1 chen   (405 بار دانلود)
مقاله طراحی ساختارهای چند لایه متامتریال   (431 بار دانلود)
مقاله تحلیل FSS عایقی به روش TLTMM   (887 بار دانلود)
مقاله تعیین علامت ثابت انتشار در محیطهای متامتریال   (390 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (2505 بار دانلود)
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (598 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (3926 بار دانلود)
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (553 بار دانلود)
حل المسائل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (616 بار دانلود)
حل المسائل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (4843 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (497 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (726 بار دانلود)
اتحادهای برداری و روابط ریاضی گرادیان، دیورژانس و کرل   (515 بار دانلود)
روابط میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساکن   (423 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (517 بار دانلود)
پاسخ مسائل کتاب الکترومغناطیس   (707 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (533 بار دانلود)
فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (609 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (513 بار دانلود)
فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (655 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (576 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (651 بار دانلود)
فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (576 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (561 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (514 بار دانلود)
فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (688 بار دانلود)
فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (634 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (574 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (580 بار دانلود)
فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (836 بار دانلود)
فهرست کتاب الکترومغناطیس   (517 بار دانلود)
در باره پلاریزاسیون آنتن   (1207 بار دانلود)
فهرست فیلمهای آز ریز موج و آنتن   (426 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس-سری هفتم   (454 بار دانلود)
990303-زمانبندی تحویل تکالیف و آزمونهای آنتن 2   (434 بار دانلود)
عناوین شبیه سازی آنتن2-990311   (590 بار دانلود)
تکالیف سری هشتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (371 بار دانلود)
تکالیف سری پنجم درس آنتن 2 نیمسال 982   (461 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (477 بار دانلود)
تکالیف سری ششم درس آنتن 2 نیمسال 982   (450 بار دانلود)
تکالیف سری چهارم درس آنتن 2 نیمسال 982   (360 بار دانلود)
تکالیف سری سوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (449 بار دانلود)
تکالیف سری دوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (414 بار دانلود)
تکالیف سری اول درس آنتن 2 نیمسال 982   (396 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری نهم   (497 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هشتم   (552 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هفتم   (451 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری ششم   (452 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری پنجم   (467 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری چهارم   (466 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری دوم   (431 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری سوم   (461 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری اول   (461 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری ششم   (563 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری پنجم   (576 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری چهارم   (652 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری سوم   (634 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری دوم   (649 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری اول   (863 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فرامواد   (19 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات، الکترونیک
طرح درس ریاضیات مهندسی پیشرفته   (20 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
طرح درس مباحث ویژه (ساختارهای متناوب الکترومغناطیسی)   (18 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات، الکترونیک
الکترومغناطیس مهندسی   (17 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
ریاضیات مهندسی پیشرفته   (17 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایشها
طرح درس اصول و سیستم های راداری نیمسال اول 1401-1402   (87 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
طرح درس اصول و سیستم های راداری نیمسال اول 1401-1402   (91 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
سیستمهای مخابرات نوری   (133 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مهندسی مخابرات
ریز موج و آنتن 1   (524 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آز ریز موج و آنتن 1   (590 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن II   (496 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن2   (594 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
میدانها و امواج   (478 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس 1، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کد پستی: 3513119111
m_afsahi@semnan.ac.ir
(+98)2331532689

فرم تماس