مجید افصحی

درباره من

دکتر مجید افصحی
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجید افصحی  در مهندسی برق-مخابرات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از دانشگاه تهران(1369)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1372) و دانشگاه علم و صنعت ایران (1388) فاغ التحصیل شد. از سال 1372 تا 1380 در دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت مخابرات کرمان به تدریس و تحقیق پرداخت. از سال 1388 در دانشگاه سمنان در دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر به عنوان استادیار مشغول تدریس و تحقیق است. زمینه های مورد علاقه وی انتشار امواج در محیطهای معمولی و متامتریال، تحلیل و طراحی آنتن، قطعات پسیو مایکروویو و تراهرتز، رادار و روشهای عددی در الکترومغناطیس است....

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1400/1/21)

استنادات

208

مقالات

20

h-index

8

مؤلفین همکار

18

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Design of a Refractive Index Plasmonic Sensor Based on a Ring Resonator Coupled to a MIM Waveguide Containing Tapered Defects
PLASMONICS(2020)
9611119007, ^مجید افصحی*, ^محمد دانائی
Design of photonic crystal horn antenna for transverse electric modes
OPTICA APPLICATA(2020)
9711908001*, ^محمد دانائی, ^مجید افصحی
Novel, straightforward procedure to design square loop frequency selective surfaces based on equivalent circuit model
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2020)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Employment of cascaded coupled resonators for resolution enhancement in plasmonic refractive index sensors
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9611119007, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
Triangle and Aperiodic Metasurfaces for Bistatic Backscattering Engineering
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS(2019)
9411908002*, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, Prof. T. A. Denidni
Compact and Ultra-Wideband CPW-fed Square Slot Antenna for Wearable Applications
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2019)
9111115001, ^مجید افصحی*
Design of Compact Multi-Channel Diplexer Using Defected Microstrip Structure
Journal of Communication Engineering (JCE)(2019)
9811908006, ^مجید افصحی*
Design and Fabrication of a Compact SIW Diplexer in C-Band
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2019)
9311918006, ^مجید افصحی*
Novel synthesis formulas to design square patch frequency selective surface absorber based on equivalent circuit model
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING(2019)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Multifunctional Transparent Electromagnetic Surface Based on Solar Cell for Backscattering Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION(2019)
9411908002*, دکترمحمد اکبری, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, دکترسیبک, دکتر دنیدنی
An Optimized Checkerboard Structure for Cross-Section Reduction: Producing a Coating Surface for Bistatic Radar Using the Equivalent Electric Circuit Model
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE(2018)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Grounded CPW Multi -band Wearable Antenna for MBAN and WLAN applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2018)
9111115001, ^مجید افصحی*
Mutual coupling reduction and gain enhancement in patch array antenna using a planar compact electromagnetic bandgap structure
IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION(2017)
8521113028, ^مجید افصحی*
Checkerboard Plasma Electromagnetic Surface for Wideband and Wide-Angle Bistatic Radar Cross Section Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE(2017)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
compact and Wide Stopband E-Plane Waveguide Diplexer Design
Progress In Electromagnetics Research Letters(2017)
9011918009, رضا بیدرخانی, ^مجید افصحی*
Reduction of the mutual coupling in patch antenna arrays based on EBG by using a planar frequency-selective surface structure
INTERNATIONAL JOURNAL Of MICROWAVE AND WIRELESS TECHNOLOGIES(2015)
^مجید افصحی
Circular Slot CPW-fed Monopole Antenna for UWB Applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2014)
^مجید افصحی, ^پژمان رضائی
Improving the bandwidth of high gain Patch Antenna using Frequency Selective Surface
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2014)
^مجید افصحی
طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه آنتن مونوپالس فراپهن باند جهت استفاده در رادارهای غیرفعال
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016*, ^مجید افصحی
طراحی یک هایبرید 90 درجه جهتی استریپلاین با استفاده از خطوط امپدانسی _ غیریکنواخت در بازه 28-0.5 گیگاهرتز
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016, ^مجید افصحی
دیپلکسر میکرواستریپی برای باند های GSM و WLAN با استفاده از استاب اتصال کوتاه
چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2018-10-24)
9511918015*, ^مجید افصحی
ارائه ی یک فیلتر موجبر مجتمع شده در زیرآیند ) (SIWفوق العاده مینیاتوری در باند X
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک(2017-12-21)
9311918006*, ^مجید افصحی
یک دیپلکسر موجبری مجتمع شده در زیرآیند باند C فشرده
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9311918006*, ^مجید افصحی
اصلاح یک آنتن دو تایی دو قطبی با تغذیه سری و با هدف کوچک سازی اندازه آنتن و آرایه کردن آن برای افزایش بهره
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9511918011, ^مجید افصحی
تحلیل آنتن چند بانده مبتنی بر گرافن در باند تراهرتز
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411918015*, ^علی شهزادی, ^مجید افصحی
Improving the Bandwidth of High Gain Fabry-Perot Antenna Using FSS Substrate
The third Iranian Conference on Engineering Electromagnetic (ICEEM 2014)(2014-12-03)
9111918002*, ^مجید افصحی
پیاده سازی آنتن هورن کریستال فتونی برای مود های الکتریکی عرضی
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل در آرای آنتن پچ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی, ^محمد دانائی
طراحی آنتن آرایه بازتابی با استفاده از ساختارهای فرکتال دایروی در باند C
دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو(2014-03-12)
^مجید افصحی
Frequency Selective Surface for Reducing Mutual Coupling in Microstrip Array Antennas
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Improvement of Radiative Features of Microstrip Antenna including the gain and bandwith by EBG Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction in Microstrip Array Antennas by Using Uniplanar Compact EBG Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Broadband Antenna with coaxial feeding and Reconfigurable Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction Between Microstrip Patch Antennas Using Split-Ring Resonators(SRR)
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
The Design and Simulation of Multiband Artificial Magnetic Conductor using High Impedance Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
طراحی پوشش ضد انعکاس متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی مواد جاذب رادار فوق پهن باند ساخته شده از متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی ریدوم دو باند آنتن با استفاده از متامتریال
اولین کنفرانس سامانه‌های مراقبتی پسیو(2011-12-14)
^مجید افصحی, همایون عریضی
كاهش انعكاس از هادي توسط سطوح چند لايه متامتريال غيرايزوتروپيك
حسيني محمدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل غير خطي مبدل پارامترهاي مايكروويوي
ترابي ايمان(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن منو پالس پهن باند براي رادارهاي ردياب
علي بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي سطوح انتخابگر فركانسي نازك
قدمياري الهام(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي و بهينه سازي آنتن ميكرو استريپ با تغذيه روزنه اي
شيخي اردشير(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده سطوح انتخاب گر فركانس براي بهبود خصوصيات تشعشعي آنتن
بيرانوند احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگري مشاركتي طيفي در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس روش هاي هوش مصنوعي
صادقي سيد هادي(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتن هاي آرايه اي شكافي بر پايه‌ي موجبر زير لايه اي
صحرائي امير(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي با قابليت عملكرد بر روي دو باند فركانسي
حسيني بجستاني احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديپلكسر فشرده با فناوري مدار چاپي
بابائي اكندي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وطراحي سطوح انتخابگر فركانسي منحني الشكل و محدود
مرتضي زاده امين(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسرsiw فشرده
كياني نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن فراپهن باند مدار چاپي با سطح مقطع راداري كم
نجارياني حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي سطوح انتخابگر فركانسي جهت كاهش سطح مقطع راداري
فيروزفر امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
طراحي، شبيه‌سازي وساخت ديپلكسر مايكروويو مبتني بر مبدل هاي امپدانس J/K
انصاري روژين(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه آنتن مايمو چند كاربره
افسانه نويد(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود جهت دهي و پهناي باند آنتن مايكرواستريپ با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس چند لايه
محرابي حقيقت نيما(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تزويج متقابل در آنتن آرايه اي پهن باند
روحاني نژاد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر چند موده موجبر مجتمع شده در زيرآيند
دارابي كواري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ چند كاناله
غفاري تيرآبادي بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي آنتن‌هاي مدار چاپي با استفاده از گرافن
يزدان شناس پيمان(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه فرا پهن باند ، آنتن مونوپالس توسط خطوط انتقال غيريكنواخت
حسين پور سجاد(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
بهبود مشخصات حسگرهاي زيستي پياده سازي شده بر مبناي پديده تشديد پلاسمون هاي سطحي
رحمتي يار مهديه(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ پهن باند با پلاريزاسيون دايروي
فتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سرعت نور بر اساس ساختار پلاسمونيك پهن باند با حالت بهينه اعوجاج
مزداراني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فيلتر تنظيم پذير مبتني بر گرافن بر اساس ساختار پلاسمونيك
بابائي مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي زيست حسگرهاي نوري مبتني بر ساختار هاي متناوب پلاسمونيك
قوامي حمزه كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي ميكرواستريپ با قطبش دايروي با بكارگيري تكنيك چرخش متوالي المان هاي آرايه
جاني پور رباطي امين(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کاهش تزویج متقابل با آب در آنتن های آرایه ای
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(2018-03-10)
طراحی و ساخت شبکه هایبرید آنتن منوپالس فراپهن باند
دانشگاه سمنان(2016-03-09)
ساخت دیپلکسر موجبری اندازه کوچک با ایزولاسیون بالا
دانشگاه سمنان(2015-12-28)
آنتن تک قطبی هم صفحه فرا پهن باند با حذف باند شبکه وایمکس
دانشگاه سمنان(2016-02-23)
واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات
(2019-04-21 00:00:00)
قرارداد مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه سمنان
(2017-07-17 00:00:00)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه
(2017-03-14)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات نهایی رادار نیمسال 991-991119   (37 بار دانلود)
نمرات تکالیف رادار نیمسال 991-991119   (20 بار دانلود)
نمرات آزمون دوم (مسایل) رادار نیمسال 991-991119   (24 بار دانلود)
نمرات تشویقی رادار نیمسال 991-991119   (23 بار دانلود)
نمرات آزمون اول (سوالات) رادار نیمسال 991-991119   (24 بار دانلود)
نمرات شبیه سازی متلب رادار نیمسال 991-991119   (23 بار دانلود)
اطلاعیه بارگذاری فیلمهای علمی   (58 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر ایمیل شده الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (87 بار دانلود)
نمرات تشویقی الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (86 بار دانلود)
نمرات نهایی اولیه الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (88 بار دانلود)
نمرات نهایی اولیه الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (118 بار دانلود)
نمرات تکالیف الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (70 بار دانلود)
نمرات سوال دوم آزمون پایان ترم الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (89 بار دانلود)
نمرات سوال اول آزمون پایان ترم الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (86 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (112 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (99 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (117 بار دانلود)
تمدید زمان اعتراض به نمرات الکترومغناطیس-991102   (123 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول الکترومغناطیس نیمسال 991-991102   (139 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گرداب پلاسما در یک میدان مغناطیسی، فرستنده فاطمه اسفندیار   (78 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گجت های مغناطیسی شگفت انگیز، فرستنده فاطمه اسفندیار   (37 بار دانلود)
فیلم علمی در باره قانون لنز، فرستنده سید امان زرگری   (33 بار دانلود)
فیلم علمی در باره نیروی مغناطیسی بین دو سیم، فرستنده علیرضا جراح   (63 بار دانلود)
مقاله مدیریت کاربردی وقت، دکتر خیرالدین   (31 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش اول   (48 بار دانلود)
m فایل های کتاب طراحی سیستم های رادار-محفضا   (76 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش دوم   (46 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش اول   (51 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش دوم   (43 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش دوم   (37 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش اول   (41 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش دوم   (39 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش اول   (41 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش اول   (60 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش دوم   (38 بار دانلود)
فصل 1 و 2 کتاب Wu   (50 بار دانلود)
فصل 5 و 6 کتاب Wu   (45 بار دانلود)
فصل 3 و 4 کتاب Wu   (52 بار دانلود)
فصل 7 و 8 کتاب Wu   (45 بار دانلود)
مقاله 2 chen   (43 بار دانلود)
مقاله 4 chen   (36 بار دانلود)
مقاله 6 chen   (45 بار دانلود)
مقاله 8 chen   (39 بار دانلود)
مقاله 3 chen   (34 بار دانلود)
مقاله 5 chen   (37 بار دانلود)
مقاله 7 chen   (33 بار دانلود)
رساله chen   (39 بار دانلود)
مقاله 1 chen   (45 بار دانلود)
مقاله طراحی ساختارهای چند لایه متامتریال   (39 بار دانلود)
مقاله تعیین علامت ثابت انتشار در محیطهای متامتریال   (50 بار دانلود)
مقاله تحلیل FSS عایقی به روش TLTMM   (52 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (127 بار دانلود)
حل المسایل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (32 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (288 بار دانلود)
حل المسایل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (36 بار دانلود)
حل المسایل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (82 بار دانلود)
حل المسایل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (139 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (76 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (128 بار دانلود)
اتحادهای برداری و روابط ریاضی گرادیان، دیورژانس و کرل   (74 بار دانلود)
روابط میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساکن   (93 بار دانلود)
طرح درس الکترومغناطیس مهندسی 991   (79 بار دانلود)
اطلاعیه آزمون مستمر دوم الکترومغناطیس-990905   (61 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (66 بار دانلود)
پاسخ مسایل کتاب الکترومغناطیس   (126 بار دانلود)
فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (110 بار دانلود)
فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (93 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (62 بار دانلود)
مسایل فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (105 بار دانلود)
مسایل فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (108 بار دانلود)
مسایل فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (57 بار دانلود)
فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (137 بار دانلود)
مسایل فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (103 بار دانلود)
مسایل فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (99 بار دانلود)
فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (140 بار دانلود)
مسایل فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (107 بار دانلود)
فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (181 بار دانلود)
مسایل فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (107 بار دانلود)
فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (123 بار دانلود)
فهرست کتاب الکترومغناطیس   (70 بار دانلود)
اطلاعیه جدید آز ریزموج و آنتن   (104 بار دانلود)
دستورکارهای آزمایشگاه ریزموج و آنتن   (114 بار دانلود)
در باره پلاریزاسیون آنتن   (298 بار دانلود)
تکالیف آز ریزموج و آنتن   (70 بار دانلود)
اقدامات دانشجویان آز ریزموج و آنتن   (88 بار دانلود)
لینک جلسه اول وبینار آز ریزموج و آنتن   (65 بار دانلود)
لینک جلسه سوم وبینار آز ریزموج و آنتن   (51 بار دانلود)
لینک جلسه دوم وبینار آز ریزموج و آنتن   (54 بار دانلود)
فهرست فیلمهای آز ریز موج و آنتن   (72 بار دانلود)
نمرات پایان ترم آنتن 2- 982   (99 بار دانلود)
اطلاعیه اعلام نمرات آنتن 2-990429   (68 بار دانلود)
نمرات شبیه سازی آنتن 2- 982   (94 بار دانلود)
نمرات نهایی آنتن 2- 982   (135 بار دانلود)
نمرات تحقیق آنتن 2- 982   (82 بار دانلود)
نمرات تکالیف آنتن 2- 982   (85 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم آنتن 2- 982   (71 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم آنتن 2- 982   (72 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم آنتن 2- 982   (71 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول آنتن 2- 982   (74 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس-سری هفتم   (105 بار دانلود)
990303-زمانبندی تحویل تکالیف و آزمونهای آنتن 2   (119 بار دانلود)
عناوین شبیه سازی آنتن2-990311   (201 بار دانلود)
لینک جلسه دوازدهم وبینار آنتن۲   (76 بار دانلود)
لینک جلسه سیزدهم وبینار آنتن۲   (79 بار دانلود)
لینک جلسه دهم وبینار آنتن۲   (66 بار دانلود)
لینک جلسه یازدهم وبینار آنتن۲   (83 بار دانلود)
لینک جلسه هفدهم وبینار الکترومغناطیس   (98 بار دانلود)
لینک جلسه شانزدهم وبینار الکترومغناطیس   (97 بار دانلود)
لینک جلسه پانزدهم وبینار الکترومغناطیس   (88 بار دانلود)
تکالیف سری هشتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (92 بار دانلود)
تکالیف سری ششم درس آنتن 2 نیمسال 982   (106 بار دانلود)
تکالیف سری پنجم درس آنتن 2 نیمسال 982   (97 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (100 بار دانلود)
تکالیف سری چهارم درس آنتن 2 نیمسال 982   (82 بار دانلود)
تکالیف سری سوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (88 بار دانلود)
تکالیف سری دوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (105 بار دانلود)
تکالیف سری اول درس آنتن 2 نیمسال 982   (99 بار دانلود)
لینک جلسه چهاردهم وبینار الکترومغناطیس   (86 بار دانلود)
لینک جلسه سیزدهم وبینار الکترومغناطیس   (89 بار دانلود)
لینک جلسه دوازدهم وبینار الکترومغناطیس   (101 بار دانلود)
لینک جلسه دهم وبینار الکترومغناطیس   (84 بار دانلود)
لینک جلسه نهم وبینار آنتن۲   (79 بار دانلود)
لینک جلسه دوازدهم وبینار الکترومغناطیس   (80 بار دانلود)
لینک جلسه هشتم وبینار آنتن۲   (81 بار دانلود)
لینک جلسه یازدهم وبینار الکترومغناطیس   (90 بار دانلود)
لینک جلسه دهم وبینار الکترومغناطیس   (97 بار دانلود)
لینک جلسه هفتم وبینار آنتن۲   (80 بار دانلود)
لینک جلسه نهم وبینار الکترومغناطیس   (76 بار دانلود)
لینک جلسه ششم وبینار آنتن۲   (75 بار دانلود)
لینک جلسه پنجم وبینار آنتن۲   (82 بار دانلود)
لینک جلسه هشتم وبینار الکترومغناطیس   (72 بار دانلود)
لینک جلسه چهارم وبینار آنتن۲   (73 بار دانلود)
لینک جلسه هفتم وبینار الکترومغناطیس   (83 بار دانلود)
لینک جلسه هفتم وبینار الکترومغناطیس   (115 بار دانلود)
لینک جلسه ششم وبینار الکترومغناطیس   (89 بار دانلود)
لینک جلسه پنجم وبینار الکترومغناطیس   (104 بار دانلود)
لینک جلسه چهارم وبینار الکترومغناطیس   (112 بار دانلود)
لینک جلسه سوم وبینار آنتن۲   (125 بار دانلود)
لینک جلسه اول وبینار آنتن۲   (120 بار دانلود)
لینک جلسه دوم وبینار آنتن۲   (102 بار دانلود)
لینک جلسه سوم وبینار الکترومغناطیس   (172 بار دانلود)
لینک جلسه دوم وبینار الکترومغناطیس   (154 بار دانلود)
لینک جلسه اول وبینار الکترومغناطیس   (220 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری نهم   (140 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هشتم   (160 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هفتم   (112 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری ششم   (121 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری پنجم   (157 بار دانلود)
تکالیف رادار-سری چهارم   (175 بار دانلود)
تکالیف رادار-سری سوم   (138 بار دانلود)
اطلاعیه برگزاری امتحان پایان ترم آنتن و ریزموج 981-981003   (129 بار دانلود)
اطلاعیه برگزاری امتحان میان ترم آنتن و ریزموج 981-980828   (176 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری چهارم   (119 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری سوم   (115 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری دوم   (125 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری اول   (140 بار دانلود)
تکالیف رادار-سری دوم   (221 بار دانلود)
تکالیف رادار-سری اول   (194 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری ششم   (201 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری پنجم   (224 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری چهارم   (296 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری سوم   (313 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری دوم   (264 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری اول   (436 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریز موج و آنتن 1   (203 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آز ریز موج و آنتن 1   (236 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن II   (157 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن2   (208 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
اصول و سیستمهای راداری   (174 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات، الکترونیک
اصول و سیستمهای راداری   (227 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات، الکترونیک
طرح درس الکترومغناطیس مهندسی 991   (284 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایش ها
میدانها و امواج   (148 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس 1، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کد پستی: 3513119111
m_afsahi@semnan.ac.ir
(+98)2331532689

فرم تماس