مجید افصحی

درباره من

دکتر مجید افصحی
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجید افصحی  در مهندسی برق-مخابرات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از دانشگاه تهران(1369)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1372) و دانشگاه علم و صنعت ایران (1388) فاغ التحصیل شد. از سال 1372 تا 1380 در دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت مخابرات کرمان به تدریس و تحقیق پرداخت. از سال 1388 در دانشگاه سمنان در دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر به عنوان استادیار مشغول تدریس و تحقیق است. زمینه های مورد علاقه وی انتشار امواج در محیطهای معمولی و متامتریال، تحلیل و طراحی آنتن، قطعات پسیو مایکروویو و تراهرتز، رادار و روشهای عددی در الکترومغناطیس است....

محقق گوگل

(1401/5/20)

استنادات

376

h-index

12

i10-index

13

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/5/20)

استنادات

328

مقالات

24

h-index

11

مؤلفین همکار

20

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Design and simulation of the optical amplitude-shift keying modulator using Fabry–Perot resonator coupled with graphene at near-infrared frequencies
JOURNAL OF NANOPHOTONICS(2021)
9811908004*, ^مجید افصحی
Design of a Refractive Index Plasmonic Sensor Based on a Ring Resonator Coupled to a MIM Waveguide Containing Tapered Defects
PLASMONICS(2020)
9611119007, ^مجید افصحی*, ^محمد دانائی
Design of photonic crystal horn antenna for transverse electric modes
OPTICA APPLICATA(2020)
9711908001*, ^محمد دانائی, ^مجید افصحی
Novel, straightforward procedure to design square loop frequency selective surfaces based on equivalent circuit model
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2020)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Employment of cascaded coupled resonators for resolution enhancement in plasmonic refractive index sensors
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9611119007, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
Transparent dual band Wi‐Fi filter for double glazed energy saving window as a smart network
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2019)
9418009003, 9411908002*, ^پژمان رضائی, ^مجید افصحی
Triangle and Aperiodic Metasurfaces for Bistatic Backscattering Engineering
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS(2019)
9411908002*, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, Prof. T. A. Denidni
Compact and Ultra-Wideband CPW-fed Square Slot Antenna for Wearable Applications
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2019)
9111115001, ^مجید افصحی*
Design and Fabrication of a Compact SIW Diplexer in C-Band
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2019)
9311918006, ^مجید افصحی*
Novel synthesis formulas to design square patch frequency selective surface absorber based on equivalent circuit model
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING(2019)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Multifunctional Transparent Electromagnetic Surface Based on Solar Cell for Backscattering Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION(2019)
9411908002*, دکترمحمد اکبری, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, دکترسیبک, دکتر دنیدنی
Design of Compact Multi-Channel Diplexer Using Defected Microstrip Structure
Journal of Communication Engineering (JCE)(2019)
9811908006, ^مجید افصحی*
An Optimized Checkerboard Structure for Cross-Section Reduction: Producing a Coating Surface for Bistatic Radar Using the Equivalent Electric Circuit Model
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE(2018)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Grounded CPW Multi -band Wearable Antenna for MBAN and WLAN applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2018)
9111115001, ^مجید افصحی*
Mutual coupling reduction and gain enhancement in patch array antenna using a planar compact electromagnetic bandgap structure
IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION(2017)
8521113028, ^مجید افصحی*
Checkerboard Plasma Electromagnetic Surface for Wideband and Wide-Angle Bistatic Radar Cross Section Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE(2017)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
compact and Wide Stopband E-Plane Waveguide Diplexer Design
Progress In Electromagnetics Research Letters(2017)
9011918009, رضا بیدرخانی, ^مجید افصحی*
Reduction of the mutual coupling in patch antenna arrays based on EBG by using a planar frequency-selective surface structure
INTERNATIONAL JOURNAL Of MICROWAVE AND WIRELESS TECHNOLOGIES(2015)
^مجید افصحی
Circular Slot CPW-fed Monopole Antenna for UWB Applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2014)
^مجید افصحی, ^پژمان رضائی
Improving the bandwidth of high gain Patch Antenna using Frequency Selective Surface
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2014)
^مجید افصحی
طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه آنتن مونوپالس فراپهن باند جهت استفاده در رادارهای غیرفعال
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016*, ^مجید افصحی
طراحی یک هایبرید 90 درجه جهتی استریپلاین با استفاده از خطوط امپدانسی _ غیریکنواخت در بازه 28-0.5 گیگاهرتز
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016, ^مجید افصحی
دیپلکسر میکرواستریپی برای باند های GSM و WLAN با استفاده از استاب اتصال کوتاه
چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2018-10-24)
9511918015*, ^مجید افصحی
ارائه ی یک فیلتر موجبر مجتمع شده در زیرآیند ) (SIWفوق العاده مینیاتوری در باند X
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک(2017-12-21)
9311918006*, ^مجید افصحی
یک دیپلکسر موجبری مجتمع شده در زیرآیند باند C فشرده
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9311918006*, ^مجید افصحی
اصلاح یک آنتن دو تایی دو قطبی با تغذیه سری و با هدف کوچک سازی اندازه آنتن و آرایه کردن آن برای افزایش بهره
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9511918011, ^مجید افصحی
تحلیل آنتن چند بانده مبتنی بر گرافن در باند تراهرتز
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411918015*, ^علی شهزادی, ^مجید افصحی
Improving the Bandwidth of High Gain Fabry-Perot Antenna Using FSS Substrate
The third Iranian Conference on Engineering Electromagnetic (ICEEM 2014)(2014-12-03)
9111918002*, ^مجید افصحی
پیاده سازی آنتن هورن کریستال فتونی برای مود های الکتریکی عرضی
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل در آرای آنتن پچ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی, ^محمد دانائی
طراحی آنتن آرایه بازتابی با استفاده از ساختارهای فرکتال دایروی در باند C
دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو(2014-03-12)
^مجید افصحی
Frequency Selective Surface for Reducing Mutual Coupling in Microstrip Array Antennas
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Improvement of Radiative Features of Microstrip Antenna including the gain and bandwith by EBG Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction in Microstrip Array Antennas by Using Uniplanar Compact EBG Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Broadband Antenna with coaxial feeding and Reconfigurable Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction Between Microstrip Patch Antennas Using Split-Ring Resonators(SRR)
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
The Design and Simulation of Multiband Artificial Magnetic Conductor using High Impedance Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
طراحی پوشش ضد انعکاس متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی مواد جاذب رادار فوق پهن باند ساخته شده از متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی ریدوم دو باند آنتن با استفاده از متامتریال
اولین کنفرانس سامانه‌های مراقبتی پسیو(2011-12-14)
^مجید افصحی, همایون عریضی
کاهش سطح مقطع راداری باند وسیع با استفاده از ساختار متناوب چیدمان صفحه مثلثی
پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2021-09-16)
9712918006*, ^مجید افصحی
كاهش انعكاس از هادي توسط سطوح چند لايه متامتريال غيرايزوتروپيك
حسيني محمدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمد زاده بهاره(تاریخ دفاع: 1392/02/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بغني باجگيران بهاره(تاریخ دفاع: 1392/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل غير خطي مبدل پارامترهاي مايكروويوي
ترابي ايمان(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن منو پالس پهن باند براي رادارهاي ردياب
علي بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي سطوح انتخابگر فركانسي نازك
قدمياري الهام(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي و بهينه سازي آنتن ميكرو استريپ با تغذيه روزنه اي
شيخي اردشير(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده سطوح انتخاب گر فركانس براي بهبود خصوصيات تشعشعي آنتن
بيرانوند احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگري مشاركتي طيفي در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس روش هاي هوش مصنوعي
صادقي سيد هادي(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتن هاي آرايه اي شكافي بر پايه‌ي موجبر زير لايه اي
صحرائي امير(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي با قابليت عملكرد بر روي دو باند فركانسي
حسيني بجستاني احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديپلكسر فشرده با فناوري مدار چاپي
بابائي اكندي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل طراحي و ساحت آنتن مايكرواستريپ پوشيدني با زمين متناوب
حسيني وركياني سيدمحسن ، مقطع : دكتري
تحليل وطراحي سطوح انتخابگر فركانسي منحني الشكل و محدود
مرتضي زاده امين(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسرsiw فشرده
كياني نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن فراپهن باند مدار چاپي با سطح مقطع راداري كم
نجارياني حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي سطوح انتخابگر فركانسي جهت كاهش سطح مقطع راداري
فيروزفر امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
طراحي، شبيه‌سازي وساخت ديپلكسر مايكروويو مبتني بر مبدل هاي امپدانس J/K
انصاري روژين(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه آنتن مايمو چند كاربره
افسانه نويد(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود جهت دهي و پهناي باند آنتن مايكرواستريپ با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس چند لايه
محرابي حقيقت نيما(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تزويج متقابل در آنتن آرايه اي پهن باند
روحاني نژاد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر چند موده موجبر مجتمع شده در زيرآيند
دارابي كواري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ چند كاناله
غفاري تيرآبادي بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي آنتن‌هاي مدار چاپي با استفاده از گرافن
يزدان شناس پيمان(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه فرا پهن باند ، آنتن مونوپالس توسط خطوط انتقال غيريكنواخت
حسين پور سجاد(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
بهبود مشخصات حسگرهاي زيستي پياده سازي شده بر مبناي پديده تشديد پلاسمون هاي سطحي
رحمتي يار مهديه(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ پهن باند با پلاريزاسيون دايروي
فتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سرعت نور بر اساس ساختار پلاسمونيك پهن باند با حالت بهينه اعوجاج
مزداراني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فيلتر تنظيم پذير مبتني بر گرافن بر اساس ساختار پلاسمونيك
بابائي مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي زيست حسگرهاي نوري مبتني بر ساختار هاي متناوب پلاسمونيك
قوامي حمزه كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جاذب نوري باند باريك تنظيم پذير مبتني بر گرافن
عندليب محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي ميكرواستريپ با قطبش دايروي با بكارگيري تكنيك چرخش متوالي المان هاي آرايه
جاني پور رباطي امين(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سطح مقطع راداري بر پايه سطوح انتخابگر فركانس با شكل منتظم
كيا سيد سجاد(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي جاذب چند باندي تنظيم پذير تراهرتز
باغباني سپيده ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت شبكه ماتريس باتلر 4*4 نا متقارن پهن باند به منظور چرخش پرتو آنتن ارايه
سبزيان احمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي جاذب هاي نوري چند لايه مبتني بر گرافن در باند فركانسي تراهرتز
شكري انسيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي چند ورودي و چند خروجي براي كاربردهاي نسل پنجم
عابد محمود ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت بازتابنده غير فعال با الگوي تشعشعي مطلوب
متولي كوهيار ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن مسطح در نسل پنجم ارتباطات با سطوح فركانس گزين
طراحي و تحليل هادي الكترومغناطيسي در ساختارهاي فيلتر آنتن مايكروويو
خوشضمير بابك ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك آنتن مسطح چند ورودي -چند خروجي ماكروويوي پوشيدني براي سيستم هاي مبتني بر بدن
طالبي چمگرداني فرزانه ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگر ضريب شكست تراهرتز بر اساس جاذب فراماده بر پايه گرافن
شايسته نژاد مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز آنتنهاي مشبك رزنانسي انعكاسي رويت بالا
مرادويسي يسري ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و بهبود مشخصات جاذب هاي نوري تراهرتز مبتني بر ساختار فرامواد اپسيلون نزديك صفر
طراحي و تحليل آنتنهاي F در نقش لنز براي آنتنهاي دابل انعكاسي
اسمعيل پوركلائي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آناليز فيلتر آنتنهاي DR كوچك و بهره تشعشعي بالا
براري ميانايي فاطمه الزهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي حسگرهاي نوري زيستي بر اساس ساختارهاي پلاسمونيكي
رحيمي دانيال ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه ميكرو استريپ با قطبش دايروي براي ماهواره مكعبي
تحليل و طراحي نانو جاذب پهن باند پلاسمونيك براي برداشت انرژي خورشيدي
توكلي سارا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد تقويت كننده هاي كم نويز در باند UHF براي تيونر تلويزيون ديجيتال
رحيم زاده نيما ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي ساختارهاي پلاسمونيكي و گرافني با استفاده از مدل خط انتقال
طراحي و شبيه سازي جاذب چند باندي تنظيم پذير تراهرتز
باغباني سپيده(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کاهش سطح مقطع راداری باند وسیع با استفاده از ساختار متناوب چیدمان صفحه مثلثی
(0)
9712918006*, ^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل با آب در آنتن های آرایه ای
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(2018-03-10)
طراحی و ساخت شبکه هایبرید آنتن منوپالس فراپهن باند
دانشگاه سمنان(2016-03-09)
ساخت دیپلکسر موجبری اندازه کوچک با ایزولاسیون بالا
دانشگاه سمنان(2015-12-28)
آنتن تک قطبی هم صفحه فرا پهن باند با حذف باند شبکه وایمکس
دانشگاه سمنان(2016-02-23)
واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات
(2019-04-21 00:00:00)
قرارداد مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه سمنان
(2017-07-17 00:00:00)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه(همکار دوم)
(2017-03-14)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات نهایی درس آنتن ۲ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱   (29 بار دانلود)
نمرات تحقیق درس آنتن۲ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱   (22 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس آنتن۲ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱   (16 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس آنتن۲ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱   (18 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم درس آنتن۲ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱   (11 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر درس آنتن ۲ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱   (20 بار دانلود)
فهرست ویدیو های علمی درس الکترومغناطیس-010412   (10 بار دانلود)
فیلم علمی آموزش حل معادله دیفرانسیل با مشتق جزیی با متلب-010412، فرستنده عباس جعفرزاده ذغالچالی   (36 بار دانلود)
فیلم علمی قانون بیو-ساوار-010412، فرستنده یاسین فرهمند پور   (8 بار دانلود)
فیلم علمی توصیف مگنتواستاتیک-010412، فرستنده علیرضا یاوری طهرانی   (6 بار دانلود)
فیلم علمی محاسبه میدان مغناطیسی حلقه جریان-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (7 بار دانلود)
فیلم علمی پتانسیل مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (9 بار دانلود)
فیلم علمی قانون آمپر-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (10 بار دانلود)
فیلم علمی ربات ساخته شده از سیلیکون و خواص مغناطیسی-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (5 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس و پواسون-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (5 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (8 بار دانلود)
فیلم علمی معادلات ماکسول2-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (8 بار دانلود)
فیلم علمی شرایط مرزی میدانهای الکتریکی-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (6 بار دانلود)
فیلم علمی شرایط مرزی میدانهای مغناطیسی-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (5 بار دانلود)
فیلم علمی میدان الکتریکی ساکن در اجسام-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (7 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد5-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (8 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد4-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (8 بار دانلود)
فیلم علمی مفهوم مشتق جزئی-010412، فرستنده محمدعلی هاتفی   (8 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد1-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (5 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (5 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی حل مسائل الکترواستاتیک - لاپلاس و پواسون-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (3 بار دانلود)
فیلم علمی معادله پواسون، لاپلاس و قضایای یکتایی3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (5 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس در دستگاه استوانه ای-010412، فرستنده یلدا قادری   (8 بار دانلود)
فیلم علمی خطوط میدان الکتریکی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (3 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (26 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس1-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی قانون کولمب-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (5 بار دانلود)
فیلم علمی توصیف فیزیکی دیورژانس و کرل-010412، فرستنده محمد علی هاتفی   (3 بار دانلود)
فیلم علمی نظریه میدان های برداری-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (5 بار دانلود)
فیلم علمی تبدیل دستگاه مختصات-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (4 بار دانلود)
فیلم علمی دستگاه مختصات کروی-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (20 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (3 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه یکتایی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (7 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه هلمهولتز-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (3 بار دانلود)
فیلم علمی بیان دیورژانس، گرادیان و کرل-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه بنیادی حسابان-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (3 بار دانلود)
فیلم علمی آنالیز دستگاه های مختصات متعامد و راستگرد-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (8 بار دانلود)
فیلم علمی گرادیان ، دیورژانس و کرل-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (4 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس و چند اتحاد برداری-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (7 بار دانلود)
فیلم علمی انتگرال سطح و حجم-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (6 بار دانلود)
فیلم علمی مفاهیم اولیه آنالیز برداری-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (5 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (28 بار دانلود)
نمرات آزمون نهایی درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (33 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (27 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (41 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (42 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (59 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (56 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم درس الکترومغناطیس ترم دوم 1401-1400   (53 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم درس سیستم های مخابرات نوری ترم دوم 1401-1400   (37 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس سیستم های مخابرات نوری ترم دوم 1401-1400   (37 بار دانلود)
نمرات نهایی درس سیستم های مخابرات نوری ترم دوم 1401-1400   (52 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر درس سیستم های مخابرات نوری ترم دوم 1401-1400   (45 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس سیستم های مخابرات نوری ترم دوم 1401-1400   (45 بار دانلود)
طرح درس سیستمهای مخابرات نوری   (67 بار دانلود)
نمرات آزمون سوالات درس رادار نیمسال اول 1401-1400   (66 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس رادار نیمسال اول 1401-1400   (63 بار دانلود)
نمرات نهایی درس رادار نیمسال اول 1401-1400   (71 بار دانلود)
نمرات تحقیق درس رادار نیمسال اول 1401-1400   (63 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس رادار نیمسال اول 1401-1400   (63 بار دانلود)
نمرات آزمون مسائل درس رادار نیمسال اول 1401-1400   (57 بار دانلود)
نمرات آزمون تشویقی فیلمهای آموزشی درس ریزموج و آنتن نیمسال 4001   (71 بار دانلود)
نمرات نهایی درس ریزموج و آنتن نیمسال 4001   (82 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس ریزموج و آنتن نیمسال 4001   (80 بار دانلود)
نمرات آزمون قسمت ریزموج درس ریزموج و آنتن نیمسال 4001   (72 بار دانلود)
نمرات آزمون تشویقی شبیه سازی درس ریزموج و آنتن نیمسال 4001   (62 بار دانلود)
نمرات آزمون قسمت آنتن درس ریزموج و آنتن نیمسال 4001   (52 بار دانلود)
نمرات آزمون چهارم الکترومغناطیس نیمسال 001   (166 بار دانلود)
نمرات تشویقی الکترومغناطیس نیمسال 001   (160 بار دانلود)
نمرات نهایی الکترومغناطیس نیمسال 001   (122 بار دانلود)
نمرات تکالیف الکترومغناطیس نیمسال 001   (203 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم الکترومغناطیس نیمسال 001   (191 بار دانلود)
نمرات ثبت شده در گلستان الکترومغناطیس نیمسال 001   (199 بار دانلود)
نمرات آزمون سوم الکترومغناطیس نیمسال 001   (157 بار دانلود)
نمرات آزمون دوم الکترومغناطیس نیمسال 001   (162 بار دانلود)
نمرات آزمون اول الکترومغناطیس نیمسال 001   (108 بار دانلود)
مثالهای شرایط مرزی-1400/08/15   (127 بار دانلود)
مسائل فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (172 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (186 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (171 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (171 بار دانلود)
مسائل فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (116 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (143 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (185 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (208 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (187 بار دانلود)
مسائل فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (152 بار دانلود)
مسائل فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (150 بار دانلود)
مسائل فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (151 بار دانلود)
مسائل فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (137 بار دانلود)
مسائل فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (120 بار دانلود)
پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران-000417   (175 بار دانلود)
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی-000420   (116 بار دانلود)
اقدامات دانشجویان آز آنتن و مایکروویو-990419   (165 بار دانلود)
راهنمای برنامه مرجع دهی مندلی   (143 بار دانلود)
تکلیف آز ریزموج و آنتن-سوالات   (137 بار دانلود)
پروژه شبیه سازی آز ریزموج و آنتن   (142 بار دانلود)
فیلم آموزش CST   (195 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 1   (158 بار دانلود)
فیلم آموزشی توضیح کلی اولیه چیدمان مایکروویو   (148 بار دانلود)
فیلم آموزشی سگنال ژنراتور مایکروویو   (239 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 2   (141 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 3   (131 بار دانلود)
فیلم آموزشی SWR متر   (138 بار دانلود)
فیلم آموزشی کاربرد اسیلوسکوپ در اندازه گیری مایکروویو   (133 بار دانلود)
فیلم آموزشی مبدل کواکس به موجبر و تضعیف کننده متغیر و آشکارساز   (139 بار دانلود)
فیلم آموزشی فرکانس متر مایکروویو   (132 بار دانلود)
فیلم آموزشی خط شکافدار   (152 بار دانلود)
فیلم آموزشی پهنای باند فرکانس متر   (134 بار دانلود)
فیلم آموزشی کوپلر مایکروویو   (128 بار دانلود)
فیلم آموزشی تنظیم کننده چرخان لغزان   (128 بار دانلود)
فیلم آموزشی آشکار ساز مایکروویو   (145 بار دانلود)
فیلم آموزشی طول موج در موجبر و هوای آزاد   (174 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی چیدمان آنتن   (133 بار دانلود)
فیلم آموزشی اجراء نرم افزار Cassi Lab و رسم پترن صفحه H آنتن هورن   (173 بار دانلود)
فیلم آموزشی خروجی نرم افزار Cassi Lab در سه حالت   (148 بار دانلود)
فیلم آموزشی رسم پترن صفحه E آنتن هورن   (147 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی آنتن آرایه شکافدار موجبری، آنتنهای مایکرواستریپ   (160 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی پلاریزر، آنتن دایپل، یاگی-یودا، هلیکس، وابستگی پترن و اندازه آنتن   (141 بار دانلود)
فیلم آموزشی رسم پترن صفحه H آنتن هورن-2   (124 بار دانلود)
2006-Caloz-Electromagnetic metamaterials transmission line theory and microwave   (276 بار دانلود)
2002-Sihvola-Advances in Electromagnetics of Complex Media and Metamaterials   (201 بار دانلود)
2005-Eleftheriades-Negative Refraction Metamaterials_ Fundamental Principles and Applications   (188 بار دانلود)
2007-Shalaev-Electrodynamics of Metamaterials   (322 بار دانلود)
2008-Sihvola-Metamaterials and Plasmonics_ Fundamentals, Modelling, Applications   (216 بار دانلود)
2008-Hao-FDTD Modeling of Metamaterials_ Theory and Applications   (273 بار دانلود)
2006-Engheta-METAMATERIALS Physics and Engineering Explorations   (262 بار دانلود)
2008-Wehrspohn-Nanophotonic Materials_ Photonic Crystals, Plasmonics, and Metamaterials   (220 بار دانلود)
2009-Munk-Metamaterials_ Critique and Alternatives   (199 بار دانلود)
2009-Solymar-Waves in Metamaterials   (219 بار دانلود)
2010-Vincenzini-Transparent Conducting and Semiconducting Oxides   (202 بار دانلود)
2010-Cui-Metamaterials_ Theory, Design, and Applications   (251 بار دانلود)
2010-Cai-Optical Metamaterials_ Fundamentals and Applications   (261 بار دانلود)
2010-Kip-Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials   (325 بار دانلود)
2010-Capolino-Theory and phenomena of metamaterials   (213 بار دانلود)
2011-Maradudin-Structured surfaces as optical metamaterials   (172 بار دانلود)
2011-Banerjee-An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites   (198 بار دانلود)
2012-Shvets-Plasmonics and Plasmonic Metamaterials_ Analysis and Applications   (195 بار دانلود)
2013-Guenneau-Acoustic Metamaterials_ Negative Refraction, Imaging, Lensing and Cl   (784 بار دانلود)
2014-Landy-Transformation Electromagnetics and Metamaterials   (173 بار دانلود)
2013-Shvart︠s︡burg-Waves in gradient metamaterials   (182 بار دانلود)
2013-Li-Time-Domain Finite Element Methods for Maxwell's Equations in Metamaterials   (154 بار دانلود)
2013-Marqués-Metamaterials with Negative Parameters_ Theory, Design and Microwave Applications   (204 بار دانلود)
2015-Shadrivov-Nonlinear, Tunable and Active Metamaterials   (224 بار دانلود)
2014-Favennec-Metamaterials and Wave Control   (243 بار دانلود)
2015-Shulika-Contemporary Optoelectronics_ Materials, Metamaterials and Device Applications   (205 بار دانلود)
2015-Theses-Salvatore-Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly   (220 بار دانلود)
2015-Yu-Design of CMOS Integrated Circuits with Metamaterials   (182 بار دانلود)
2016-Burokur-Transformation Optics-based Antennas   (199 بار دانلود)
2017-Mezhlum-Wave Dynamics for Microstructured Materials and Metamaterials   (159 بار دانلود)
2018-Chipouline-Optical Metamaterials_ Qualitative Models   (187 بار دانلود)
2018-James-Gyroid Optical Metamaterials   (197 بار دانلود)
2017-Felbacq-Metamaterials modelling and design   (218 بار دانلود)
2016-Cui-Metamaterials_ beyond crystals, noncrystals, and quasicrytals   (203 بار دانلود)
2016-Lee-Metamaterials for Perfect Absorption   (285 بار دانلود)
2017-Werner-Broadband metamaterials in electromagnetics _ technology and applications   (188 بار دانلود)
2017-Rout-Active Metamaterials_ Terahertz Modulators and Detectors   (202 بار دانلود)
2018-Gan-New Acoustics Based on Metamaterials   (301 بار دانلود)
2018-Maier-World Scientific Handbook of Metamaterials and Plasmonics In 4 Volumes   (206 بار دانلود)
2018-Nair-EM material characterization Techniques for Metamaterials   (254 بار دانلود)
2018-Tong-Functional metamaterials and metadevices   (169 بار دانلود)
2020-Huang-Transformation Thermotics and Extended Theories for Thermal Metamaterials   (178 بار دانلود)
2019-Sakoda-Electromagnetic Metamaterials_ Modern Insights into Macroscopic Electromagnetic Fields   (242 بار دانلود)
2020-dell'Isola-Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials   (173 بار دانلود)
2020-Abali-Developments and Novel Approaches in Biomechanics and Metamaterials   (173 بار دانلود)
2019-Hladky-Metamaterials applied to waves-Fundamentals and applications of acoustic metamaterials   (180 بار دانلود)
2020-Lim-Mechanics of Metamaterials with Negative Parameters   (190 بار دانلود)
2020-Erofeev-Structural Modeling of Metamaterials   (245 بار دانلود)
2020-Igal-Dielectric metamaterials _ fundamentals, designs and applications   (256 بار دانلود)
2020-Mitchell-Geometric Control of Fracture and Topological Metamaterials   (179 بار دانلود)
2020-Teik-Engineering Materials-Mechanics of Metamaterials with Negative Parameters   (238 بار دانلود)
2021-Ahmadivand-Toroidal Metamaterials_ Fundamentals, Devices, and Applications   (202 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گرداب پلاسما در یک میدان مغناطیسی، فرستنده فاطمه اسفندیار   (322 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گجت های مغناطیسی شگفت انگیز، فرستنده فاطمه اسفندیار   (239 بار دانلود)
فیلم علمی در باره قانون لنز، فرستنده سید امان زرگری   (273 بار دانلود)
فیلم علمی در باره نیروی مغناطیسی بین دو سیم، فرستنده علیرضا جراح   (309 بار دانلود)
مقاله مدیریت کاربردی وقت، دکتر خیرالدین   (217 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش اول   (278 بار دانلود)
m فایل های کتاب طراحی سیستم های رادار-محفضا   (266 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش دوم   (267 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش اول   (286 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش دوم   (320 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش دوم   (343 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش اول   (307 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش دوم   (225 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش اول   (246 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش اول   (248 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش دوم   (224 بار دانلود)
فصل 5 و 6 کتاب Wu   (309 بار دانلود)
فصل 7 و 8 کتاب Wu   (299 بار دانلود)
فصل 1 و 2 کتاب Wu   (267 بار دانلود)
فصل 3 و 4 کتاب Wu   (259 بار دانلود)
مقاله 6 chen   (263 بار دانلود)
مقاله 8 chen   (197 بار دانلود)
مقاله 2 chen   (262 بار دانلود)
مقاله 4 chen   (258 بار دانلود)
مقاله 5 chen   (237 بار دانلود)
مقاله 7 chen   (234 بار دانلود)
رساله chen   (235 بار دانلود)
مقاله 3 chen   (259 بار دانلود)
مقاله 1 chen   (257 بار دانلود)
مقاله طراحی ساختارهای چند لایه متامتریال   (324 بار دانلود)
مقاله تحلیل FSS عایقی به روش TLTMM   (242 بار دانلود)
مقاله تعیین علامت ثابت انتشار در محیطهای متامتریال   (250 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (1121 بار دانلود)
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (375 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (1871 بار دانلود)
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (342 بار دانلود)
حل المسائل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (395 بار دانلود)
حل المسائل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (1689 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (350 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (488 بار دانلود)
اتحادهای برداری و روابط ریاضی گرادیان، دیورژانس و کرل   (347 بار دانلود)
روابط میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساکن   (312 بار دانلود)
طرح درس الکترومغناطیس مهندسی 991   (388 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (334 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (365 بار دانلود)
پاسخ مسائل کتاب الکترومغناطیس   (480 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (440 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (415 بار دانلود)
فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (418 بار دانلود)
فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (406 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (309 بار دانلود)
فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (396 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (384 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (368 بار دانلود)
فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (417 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (393 بار دانلود)
فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (464 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (407 بار دانلود)
فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (488 بار دانلود)
فهرست کتاب الکترومغناطیس   (347 بار دانلود)
دستورکارهای آزمایشگاه ریزموج و آنتن   (348 بار دانلود)
در باره پلاریزاسیون آنتن   (846 بار دانلود)
تکالیف آز ریزموج و آنتن   (314 بار دانلود)
فهرست فیلمهای آز ریز موج و آنتن   (308 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس-سری هفتم   (319 بار دانلود)
عناوین شبیه سازی آنتن2-990311   (457 بار دانلود)
990303-زمانبندی تحویل تکالیف و آزمونهای آنتن 2   (325 بار دانلود)
تکالیف سری هشتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (265 بار دانلود)
تکالیف سری ششم درس آنتن 2 نیمسال 982   (345 بار دانلود)
تکالیف سری پنجم درس آنتن 2 نیمسال 982   (317 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (329 بار دانلود)
تکالیف سری چهارم درس آنتن 2 نیمسال 982   (264 بار دانلود)
تکالیف سری سوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (321 بار دانلود)
تکالیف سری دوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (302 بار دانلود)
تکالیف سری اول درس آنتن 2 نیمسال 982   (297 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری نهم   (385 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هشتم   (424 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هفتم   (348 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری ششم   (339 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری پنجم   (369 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری چهارم   (360 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری سوم   (338 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری دوم   (332 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری اول   (370 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری ششم   (429 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری پنجم   (465 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری چهارم   (527 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری سوم   (534 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری دوم   (518 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری اول   (669 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سیستمهای مخابرات نوری   (36 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مهندسی مخابرات
ریز موج و آنتن 1   (426 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آز ریز موج و آنتن 1   (483 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن II   (376 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن2   (458 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
اصول و سیستمهای راداری   (401 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات، الکترونیک
اصول و سیستمهای راداری   (463 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات، الکترونیک
طرح درس الکترومغناطیس مهندسی 991   (621 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : کلیه گرایش ها
میدانها و امواج   (372 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس 1، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کد پستی: 3513119111
m_afsahi@semnan.ac.ir
(+98)2331532689

فرم تماس