مجید افصحی

درباره من

دکتر مجید افصحی
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجید افصحی  در مهندسی برق-مخابرات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از دانشگاه تهران(1369)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1372) و دانشگاه علم و صنعت ایران (1388) فاغ التحصیل شد. از سال 1372 تا 1380 در دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت مخابرات کرمان به تدریس و تحقیق پرداخت. از سال 1388 در دانشگاه سمنان در دانشکده مهندسی برق و کامپبوتر به عنوان استادیار مشغول تدریس و تحقیق است. زمینه های مورد علاقه وی انتشار امواج در محیطهای معمولی و متامتریال، تحلیل و طراحی آنتن، قطعات پسیو مایکروویو و تراهرتز، رادار و روشهای عددی در الکترومغناطیس است....

محقق گوگل

(1401/12/26)

استنادات

457

h-index

12

i10-index

14

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1401/12/26)

استنادات

379

مقالات

25

h-index

12

مؤلفین همکار

21

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
طراحی و ساخت آنتن شکافدار موجبری راداری بر اساس روش تحریک جدید مبتنی بر استفاده از آیریس در داخل موجبر
مهندسی برق و الکترونیک ایران(2022)
^مجید افصحی*, 9912908002, حمیدرضا دلیلی اسکویی
Quad-band tunable graphene-based metamaterial absorber operating at THz frequenciesQuad-band tunable graphene-based metamaterial absorber operating at THz frequencies
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2021)
9811908004, ^مجید افصحی*
Design and simulation of the optical amplitude-shift keying modulator using Fabry–Perot resonator coupled with graphene at near-infrared frequencies
JOURNAL OF NANOPHOTONICS(2021)
9811908004*, ^مجید افصحی
Design of a Refractive Index Plasmonic Sensor Based on a Ring Resonator Coupled to a MIM Waveguide Containing Tapered Defects
PLASMONICS(2020)
9611119007, ^مجید افصحی*, ^محمد دانائی
Design of photonic crystal horn antenna for transverse electric modes
OPTICA APPLICATA(2020)
9711908001*, ^محمد دانائی, ^مجید افصحی
Novel, straightforward procedure to design square loop frequency selective surfaces based on equivalent circuit model
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2020)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Employment of cascaded coupled resonators for resolution enhancement in plasmonic refractive index sensors
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
9611119007, ^محمد دانائی*, ^مجید افصحی
Transparent dual band Wi‐Fi filter for double glazed energy saving window as a smart network
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2019)
9418009003, 9411908002*, ^پژمان رضائی, ^مجید افصحی
Triangle and Aperiodic Metasurfaces for Bistatic Backscattering Engineering
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS(2019)
9411908002*, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, Prof. T. A. Denidni
Compact and Ultra-Wideband CPW-fed Square Slot Antenna for Wearable Applications
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2019)
9111115001, ^مجید افصحی*
Design and Fabrication of a Compact SIW Diplexer in C-Band
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2019)
9311918006, ^مجید افصحی*
Novel synthesis formulas to design square patch frequency selective surface absorber based on equivalent circuit model
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING(2019)
9211106001, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Multifunctional Transparent Electromagnetic Surface Based on Solar Cell for Backscattering Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION(2019)
9411908002*, دکترمحمد اکبری, ^مجید افصحی, ^علی اصغر اروجی, دکترسیبک, دکتر دنیدنی
Design of Compact Multi-Channel Diplexer Using Defected Microstrip Structure
Journal of Communication Engineering (JCE)(2019)
9811908006, ^مجید افصحی*
An Optimized Checkerboard Structure for Cross-Section Reduction: Producing a Coating Surface for Bistatic Radar Using the Equivalent Electric Circuit Model
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE(2018)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
Grounded CPW Multi -band Wearable Antenna for MBAN and WLAN applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2018)
9111115001, ^مجید افصحی*
Mutual coupling reduction and gain enhancement in patch array antenna using a planar compact electromagnetic bandgap structure
IET MICROWAVES ANTENNAS & PROPAGATION(2017)
8521113028, ^مجید افصحی*
Checkerboard Plasma Electromagnetic Surface for Wideband and Wide-Angle Bistatic Radar Cross Section Reduction
IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE(2017)
9411908002, ^مجید افصحی*, ^علی اصغر اروجی
compact and Wide Stopband E-Plane Waveguide Diplexer Design
Progress In Electromagnetics Research Letters(2017)
9011918009, رضا بیدرخانی, ^مجید افصحی*
Reduction of the mutual coupling in patch antenna arrays based on EBG by using a planar frequency-selective surface structure
INTERNATIONAL JOURNAL Of MICROWAVE AND WIRELESS TECHNOLOGIES(2015)
^مجید افصحی
Circular Slot CPW-fed Monopole Antenna for UWB Applications
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS(2014)
^مجید افصحی, ^پژمان رضائی
Improving the bandwidth of high gain Patch Antenna using Frequency Selective Surface
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2014)
^مجید افصحی
Configuration for Radar Cross Section Reduction
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2021)
امیر فیروزفر*, ^مجید افصحی
کاهش سطح مقطع راداری باند وسیع با استفاده از ساختار متناوب چیدمان صفحه مثلثی
پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2021-09-16)
9712918006*, ^مجید افصحی
طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه آنتن مونوپالس فراپهن باند جهت استفاده در رادارهای غیرفعال
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016*, ^مجید افصحی
طراحی یک هایبرید 90 درجه جهتی استریپلاین با استفاده از خطوط امپدانسی _ غیریکنواخت در بازه 28-0.5 گیگاهرتز
پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی(2018-11-21)
9511918016, ^مجید افصحی
دیپلکسر میکرواستریپی برای باند های GSM و WLAN با استفاده از استاب اتصال کوتاه
چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران(2018-10-24)
9511918015*, ^مجید افصحی
ارائه ی یک فیلتر موجبر مجتمع شده در زیرآیند ) (SIWفوق العاده مینیاتوری در باند X
دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک(2017-12-21)
9311918006*, ^مجید افصحی
اصلاح یک آنتن دو تایی دو قطبی با تغذیه سری و با هدف کوچک سازی اندازه آنتن و آرایه کردن آن برای افزایش بهره
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9511918011, ^مجید افصحی
یک دیپلکسر موجبری مجتمع شده در زیرآیند باند C فشرده
چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات ، کامپیوتر و مخابرات(2017-07-13)
9311918006*, ^مجید افصحی
روشی جدید جهت کاهش اثر تزویج متقابل در آنتن های آرایه ای
پنجمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)(2017-04-19)
9411918008, ^مجید افصحی*
تحلیل آنتن چند بانده مبتنی بر گرافن در باند تراهرتز
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411918015*, ^علی شهزادی, ^مجید افصحی
Improving the Bandwidth of High Gain Fabry-Perot Antenna Using FSS Substrate
The third Iranian Conference on Engineering Electromagnetic (ICEEM 2014)(2014-12-03)
9111918002*, ^مجید افصحی
پیاده سازی آنتن هورن کریستال فتونی برای مود های الکتریکی عرضی
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل در آرای آنتن پچ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2014-12-02)
^مجید افصحی, ^محمد دانائی
طراحی آنتن آرایه بازتابی با استفاده از ساختارهای فرکتال دایروی در باند C
دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو(2014-03-12)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction Between Microstrip Patch Antennas Using Split-Ring Resonators(SRR)
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
The Design and Simulation of Multiband Artificial Magnetic Conductor using High Impedance Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Frequency Selective Surface for Reducing Mutual Coupling in Microstrip Array Antennas
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Improvement of Radiative Features of Microstrip Antenna including the gain and bandwith by EBG Surface
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Mutual Coupling Reduction in Microstrip Array Antennas by Using Uniplanar Compact EBG Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
Broadband Antenna with coaxial feeding and Reconfigurable Structure
2nd Asian Symposium on Electromagnetics and Photonics Engineering(2013-08-28)
^مجید افصحی
طراحی پوشش ضد انعکاس متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی مواد جاذب رادار فوق پهن باند ساخته شده از متامتریال
پنجمین کنفرانس جنگ الکترونیک ایران(2012-01-10)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی ریدوم دو باند آنتن با استفاده از متامتریال
اولین کنفرانس سامانه‌های مراقبتی پسیو(2011-12-14)
^مجید افصحی, همایون عریضی
طراحی دیپلکسر مایکرواستریپ فشرده باند X و C
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2018-02-08)
9411918009*, ^مجید افصحی
طراحی و شبیه سازی دیپلکسر مایکرواستریپ چهار کاناله ترکیبی در دو باند فرکانسی
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران(2018-02-08)
9411918009*, ^مجید افصحی, 9711908003
جاذب نوری باند باریک مبتنی بر گرافن
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
^مجید افصحی*, 9511918008
كاهش انعكاس از هادي توسط سطوح چند لايه متامتريال غيرايزوتروپيك
حسيني محمدمصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محمد زاده بهاره(تاریخ دفاع: 1392/02/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بغني باجگيران بهاره(تاریخ دفاع: 1392/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تحليل غير خطي مبدل پارامترهاي مايكروويوي
ترابي ايمان(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن منو پالس پهن باند براي رادارهاي ردياب
علي بخشي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي سطوح انتخابگر فركانسي نازك
قدمياري الهام(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي و بهينه سازي آنتن ميكرو استريپ با تغذيه روزنه اي
شيخي اردشير(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده سطوح انتخاب گر فركانس براي بهبود خصوصيات تشعشعي آنتن
بيرانوند احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حسگري مشاركتي طيفي در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس روش هاي هوش مصنوعي
صادقي سيد هادي(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتن هاي آرايه اي شكافي بر پايه‌ي موجبر زير لايه اي
صحرائي امير(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي با قابليت عملكرد بر روي دو باند فركانسي
حسيني بجستاني احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديپلكسر فشرده با فناوري مدار چاپي
بابائي اكندي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وطراحي سطوح انتخابگر فركانسي منحني الشكل و محدود
مرتضي زاده امين(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسرsiw فشرده
كياني نرگس(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن فراپهن باند مدار چاپي با سطح مقطع راداري كم
نجارياني حميد(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و طراحي سطوح انتخابگر فركانسي جهت كاهش سطح مقطع راداري
فيروزفر امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : دكتري
طراحي، شبيه‌سازي وساخت ديپلكسر مايكروويو مبتني بر مبدل هاي امپدانس J/K
انصاري روژين(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه آنتن مايمو چند كاربره
افسانه نويد(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود جهت دهي و پهناي باند آنتن مايكرواستريپ با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس چند لايه
محرابي حقيقت نيما(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تزويج متقابل در آنتن آرايه اي پهن باند
روحاني نژاد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت فيلتر چند موده موجبر مجتمع شده در زيرآيند
دارابي كواري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر مايكرواستريپ چند كاناله
غفاري تيرآبادي بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي آنتن‌هاي مدار چاپي با استفاده از گرافن
يزدان شناس پيمان(تاریخ دفاع: 1396/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه تغذيه آنتن آرايه فرا پهن باند با قابليت شكل دادن پرتو
كريميان كاكلكي محسن(تاریخ دفاع: 1397/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ، شبيه سازي و ساخت شبكه تغذيه فرا پهن باند ، آنتن مونوپالس توسط خطوط انتقال غيريكنواخت
حسين پور سجاد(تاریخ دفاع: 1397/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت ديپلكسر فشرده موجبر مجتمع شده در زيرآيند در باند X
بيدي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
طراحي فرا سطح هاي الكترومغناطيس براي مهندسي پراكندگي امواج با روش مدار معادل الكتريكي
قايخلو عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
بهبود مشخصات حسگرهاي زيستي پياده سازي شده بر مبناي پديده تشديد پلاسمون هاي سطحي
رحمتي يار مهديه(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه اي مايكرواستريپ پهن باند با پلاريزاسيون دايروي
فتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سرعت نور بر اساس ساختار پلاسمونيك پهن باند با حالت بهينه اعوجاج
مزداراني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فيلتر تنظيم پذير مبتني بر گرافن بر اساس ساختار پلاسمونيك
بابائي مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي زيست حسگرهاي نوري مبتني بر ساختار هاي متناوب پلاسمونيك
قوامي حمزه كلائي حيدر(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جاذب نوري باند باريك تنظيم پذير مبتني بر گرافن
عندليب محمد(تاریخ دفاع: 1401/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن آرايه اي ميكرواستريپ با قطبش دايروي با بكارگيري تكنيك چرخش متوالي المان هاي آرايه
جاني پور رباطي امين(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش سطح مقطع راداري بر پايه سطوح انتخابگر فركانس با شكل منتظم
كيا سيد سجاد(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي جاذب چند باندي تنظيم پذير تراهرتز
باغباني سپيده(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت شبكه ماتريس باتلر 4*4 نا متقارن پهن باند به منظور چرخش پرتو آنتن ارايه
سبزيان احمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي جاذب هاي نوري چند لايه مبتني بر گرافن در باند فركانسي تراهرتز
شكري انسيه(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه سازي آنتن هاي چند ورودي و چند خروجي براي كاربردهاي نسل پنجم
عابد محمود(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آنتن مسطح در نسل پنجم ارتباطات با سطوح فركانس گزين
پويا فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/08/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت آنتن آرايه ميكرو استريپ با قطبش دايروي براي ماهواره مكعبي
قاسمي محمد(تاریخ دفاع: 1401/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد تقويت كننده هاي كم نويز در باند UHF براي تيونر تلويزيون ديجيتال
رحيم زاده نيما(تاریخ دفاع: 1401/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کاهش سطح مقطع راداری باند وسیع با استفاده از ساختار متناوب چیدمان صفحه مثلثی
Current Environmental Health Reports(0)
9712918006*, ^مجید افصحی
کاهش تزویج متقابل با آب در آنتن های آرایه ای
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(2018-03-10)
طراحی و ساخت شبکه هایبرید آنتن منوپالس فراپهن باند
دانشگاه سمنان(2016-03-09)
ساخت دیپلکسر موجبری اندازه کوچک با ایزولاسیون بالا
دانشگاه سمنان(2015-12-28)
آنتن تک قطبی هم صفحه فرا پهن باند با حذف باند شبکه وایمکس
دانشگاه سمنان(2016-02-23)
طراحی، پیاده سازی، استقرار، آموزش و پشتیبانی افزونه امنیتی و ضد فیشینگ سامانه ها و وب سایتهای کارگزاری های بازار سرمایه
(2022-07-03 00:00:00)
واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات
(2020-06-08 00:00:00)
واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات
(2019-04-21 00:00:00)
قرارداد مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه سمنان
(2017-07-17 00:00:00)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه(همکار دوم)
(2017-03-14)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات نهایی درس رادار نیمسال اول 1401-1402   (52 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس رادار نیمسال اول 1401-1402   (20 بار دانلود)
نمرات تحقیق درس رادار نیمسال اول 1401-1402   (21 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس رادار نیمسال اول 1401-1402   (25 بار دانلود)
نمرات آزمون میان ترم درس رادار نیمسال اول 1401-1402   (24 بار دانلود)
نمرات نهایی که پس از بررسی اعتراضات ثبت می شود برای درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (108 بار دانلود)
نمرات نهایی که ثبت می شود برای درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (197 بار دانلود)
نمرات نهایی درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (94 بار دانلود)
نمرات تشویقی درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (61 بار دانلود)
نمرات تکالیف درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (72 بار دانلود)
نمرات آزمون پایان ترم درس الکترومغناطیس نیمسال اول 1401-1402   (55 بار دانلود)
نمرات آزمونهای مستمر درس الکترومغناطیس نیمسال اول 1401-1402   (162 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر چهارم درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (107 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر سوم درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (90 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر دوم درس الکترومغناطیس نیمسال اول1401-1402   (83 بار دانلود)
نمرات آزمون مستمر اول درس الکترومغناطیس نیمسال اول 1401-1402   (91 بار دانلود)
2011-Pozar-Microwave Engineering-SM-4 Ed   (52 بار دانلود)
2005-Balanis-Antenna Theory Analysis and Design-MS-3 Ed-Ch1-6   (59 بار دانلود)
1997-Balanis-Antenna Theory Analysis and Design-MS-2 Ed   (44 بار دانلود)
2012-Pozar-Microwave Engineering-Ed 4   (57 بار دانلود)
Balanis, Antenna Theory Analysis and Design-2016-Ed 4   (62 بار دانلود)
دستور کار انگلیسی کامل ریزموج Delerenzo   (57 بار دانلود)
دستور کار انگلیسی کامل ریزموج Amitech   (71 بار دانلود)
دستور کار فارسی ریزموج Amitech   (50 بار دانلود)
دستورکار فارسی آنتن- شرکت راژان پرتو پارس   (89 بار دانلود)
طرح درس آز آنتن و ریزموج نیمسال اول 1401   (34 بار دانلود)
فصل 10 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-مواد مغناطیسی   (96 بار دانلود)
فصل 12 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-میدانهای متغیر با زمان   (81 بار دانلود)
فصل 9 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-نیروی مغناطیسی   (107 بار دانلود)
فصل 11 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-خودالقا   (80 بار دانلود)
فصل 8 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-پتانسیل برداری   (113 بار دانلود)
فصل 7 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-مغناطیس ساکن   (146 بار دانلود)
فصل 6 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق--معادله لاپلاس   (184 بار دانلود)
فصل 5 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-تیوری تصویر   (177 بار دانلود)
فصل 4 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-هادی و عایق   (242 بار دانلود)
فصل 3 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق--پتانسیل الکتریکی   (244 بار دانلود)
فصل 2 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق--قانون کولمب   (283 بار دانلود)
فصل 1 کتاب الکترومغناطیس مهندسی برق-آنالیز برداری   (225 بار دانلود)
فهرست ویدیو های علمی درس الکترومغناطیس-010412   (79 بار دانلود)
فیلم علمی آموزش حل معادله دیفرانسیل با مشتق جزیی با متلب-010412، فرستنده عباس جعفرزاده ذغالچالی   (113 بار دانلود)
فیلم علمی توصیف مگنتواستاتیک-010412، فرستنده علیرضا یاوری طهرانی   (69 بار دانلود)
فیلم علمی قانون بیو-ساوار-010412، فرستنده یاسین فرهمند پور   (75 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس و پواسون-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (68 بار دانلود)
فیلم علمی قانون آمپر-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (77 بار دانلود)
فیلم علمی ربات ساخته شده از سیلیکون و خواص مغناطیسی-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (63 بار دانلود)
فیلم علمی پتانسیل مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (65 بار دانلود)
فیلم علمی محاسبه میدان مغناطیسی حلقه جریان-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (72 بار دانلود)
فیلم علمی شرایط مرزی میدانهای الکتریکی-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (70 بار دانلود)
فیلم علمی شرایط مرزی میدانهای مغناطیسی-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (76 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (75 بار دانلود)
فیلم علمی معادلات ماکسول2-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (75 بار دانلود)
فیلم علمی میدان الکتریکی ساکن در اجسام-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (73 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد4-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (69 بار دانلود)
فیلم علمی مفهوم مشتق جزئی-010412، فرستنده محمدعلی هاتفی   (110 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد5-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (73 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (65 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد1-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (61 بار دانلود)
فیلم علمی میدان مغناطیسی ساکن در فضای آزاد3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (65 بار دانلود)
فیلم علمی معادله پواسون، لاپلاس و قضایای یکتایی3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (63 بار دانلود)
فیلم علمی حل معادله لاپلاس در دستگاه استوانه ای-010412، فرستنده یلدا قادری   (75 بار دانلود)
فیلم علمی حل مسائل الکترواستاتیک - لاپلاس و پواسون-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (62 بار دانلود)
فیلم علمی خطوط میدان الکتریکی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (62 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس3-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (64 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (85 بار دانلود)
فیلم علمی قانون گاوس1-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (67 بار دانلود)
فیلم علمی میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (63 بار دانلود)
فیلم علمی قانون کولمب-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (84 بار دانلود)
فیلم علمی توصیف فیزیکی دیورژانس و کرل-010412، فرستنده محمد علی هاتفی   (82 بار دانلود)
فیلم علمی نظریه میدان های برداری-010412، فرستنده محمدمهدي مشعشع   (68 بار دانلود)
فیلم علمی دستگاه مختصات کروی-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (81 بار دانلود)
فیلم علمی تبدیل دستگاه مختصات-010412، فرستنده محمدعلي رضائي   (61 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه هلمهولتز-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (63 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس2-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (59 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه یکتایی-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (61 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (65 بار دانلود)
فیلم علمی بیان دیورژانس، گرادیان و کرل-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (75 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه بنیادی حسابان-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (70 بار دانلود)
فیلم علمی آنالیز دستگاه های مختصات متعامد و راستگرد-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (83 بار دانلود)
فیلم علمی گرادیان ، دیورژانس و کرل-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (61 بار دانلود)
فیلم علمی قضیه استوکس و چند اتحاد برداری-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (78 بار دانلود)
فیلم علمی انتگرال سطح و حجم-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (93 بار دانلود)
فیلم علمی مفاهیم اولیه آنالیز برداری-010412، فرستنده ابوالفضل امیدیان   (64 بار دانلود)
طرح درس سیستمهای مخابرات نوری   (111 بار دانلود)
مثالهای شرایط مرزی-1400/08/15   (182 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (238 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (255 بار دانلود)
مسائل فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (243 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (273 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (245 بار دانلود)
مسائل فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (192 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (222 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (266 بار دانلود)
حل مسائل خودآزمایی فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (290 بار دانلود)
مسائل فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (223 بار دانلود)
مسائل فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (224 بار دانلود)
مسائل فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (221 بار دانلود)
مسائل فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (231 بار دانلود)
مسائل فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (211 بار دانلود)
پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران-000417   (300 بار دانلود)
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی-000420   (182 بار دانلود)
راهنمای برنامه مرجع دهی مندلی   (239 بار دانلود)
پروژه شبیه سازی آز ریزموج و آنتن   (195 بار دانلود)
فیلم آموزش CST   (264 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 1   (213 بار دانلود)
فیلم آموزشی توضیح کلی اولیه چیدمان مایکروویو   (203 بار دانلود)
فیلم آموزشی سگنال ژنراتور مایکروویو   (298 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 2   (196 بار دانلود)
فیلم آموزشی پاورمتر 3   (184 بار دانلود)
فیلم آموزشی SWR متر   (192 بار دانلود)
فیلم آموزشی کاربرد اسیلوسکوپ در اندازه گیری مایکروویو   (190 بار دانلود)
فیلم آموزشی مبدل کواکس به موجبر و تضعیف کننده متغیر و آشکارساز   (197 بار دانلود)
فیلم آموزشی فرکانس متر مایکروویو   (187 بار دانلود)
فیلم آموزشی خط شکافدار   (203 بار دانلود)
فیلم آموزشی پهنای باند فرکانس متر   (184 بار دانلود)
فیلم آموزشی کوپلر مایکروویو   (174 بار دانلود)
فیلم آموزشی تنظیم کننده چرخان لغزان   (177 بار دانلود)
فیلم آموزشی آشکار ساز مایکروویو   (200 بار دانلود)
فیلم آموزشی طول موج در موجبر و هوای آزاد   (234 بار دانلود)
فیلم آموزشی اجراء نرم افزار Cassi Lab و رسم پترن صفحه H آنتن هورن   (232 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی چیدمان آنتن   (186 بار دانلود)
فیلم آموزشی خروجی نرم افزار Cassi Lab در سه حالت   (207 بار دانلود)
فیلم آموزشی رسم پترن صفحه E آنتن هورن   (202 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی آنتن آرایه شکافدار موجبری، آنتنهای مایکرواستریپ   (217 بار دانلود)
فیلم آموزشی معرفی پلاریزر، آنتن دایپل، یاگی-یودا، هلیکس، وابستگی پترن و اندازه آنتن   (193 بار دانلود)
فیلم آموزشی رسم پترن صفحه H آنتن هورن-2   (180 بار دانلود)
2006-Caloz-Electromagnetic metamaterials transmission line theory and microwave   (455 بار دانلود)
2002-Sihvola-Advances in Electromagnetics of Complex Media and Metamaterials   (266 بار دانلود)
2005-Eleftheriades-Negative Refraction Metamaterials_ Fundamental Principles and Applications   (252 بار دانلود)
2007-Shalaev-Electrodynamics of Metamaterials   (458 بار دانلود)
2008-Sihvola-Metamaterials and Plasmonics_ Fundamentals, Modelling, Applications   (323 بار دانلود)
2008-Hao-FDTD Modeling of Metamaterials_ Theory and Applications   (515 بار دانلود)
2006-Engheta-METAMATERIALS Physics and Engineering Explorations   (431 بار دانلود)
2008-Wehrspohn-Nanophotonic Materials_ Photonic Crystals, Plasmonics, and Metamaterials   (383 بار دانلود)
2009-Munk-Metamaterials_ Critique and Alternatives   (252 بار دانلود)
2009-Solymar-Waves in Metamaterials   (356 بار دانلود)
2010-Vincenzini-Transparent Conducting and Semiconducting Oxides   (269 بار دانلود)
2010-Cui-Metamaterials_ Theory, Design, and Applications   (411 بار دانلود)
2010-Cai-Optical Metamaterials_ Fundamentals and Applications   (337 بار دانلود)
2010-Kip-Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials   (433 بار دانلود)
2010-Capolino-Theory and phenomena of metamaterials   (287 بار دانلود)
2011-Maradudin-Structured surfaces as optical metamaterials   (228 بار دانلود)
2011-Banerjee-An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites   (245 بار دانلود)
2012-Shvets-Plasmonics and Plasmonic Metamaterials_ Analysis and Applications   (253 بار دانلود)
2013-Guenneau-Acoustic Metamaterials_ Negative Refraction, Imaging, Lensing and Cl   (1015 بار دانلود)
2014-Landy-Transformation Electromagnetics and Metamaterials   (233 بار دانلود)
2013-Shvart︠s︡burg-Waves in gradient metamaterials   (239 بار دانلود)
2013-Li-Time-Domain Finite Element Methods for Maxwell's Equations in Metamaterials   (240 بار دانلود)
2013-Marqués-Metamaterials with Negative Parameters_ Theory, Design and Microwave Applications   (482 بار دانلود)
2015-Shadrivov-Nonlinear, Tunable and Active Metamaterials   (308 بار دانلود)
2014-Favennec-Metamaterials and Wave Control   (384 بار دانلود)
2015-Shulika-Contemporary Optoelectronics_ Materials, Metamaterials and Device Applications   (256 بار دانلود)
2015-Theses-Salvatore-Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly   (282 بار دانلود)
2015-Yu-Design of CMOS Integrated Circuits with Metamaterials   (253 بار دانلود)
2016-Burokur-Transformation Optics-based Antennas   (265 بار دانلود)
2017-Mezhlum-Wave Dynamics for Microstructured Materials and Metamaterials   (216 بار دانلود)
2018-Chipouline-Optical Metamaterials_ Qualitative Models   (241 بار دانلود)
2018-James-Gyroid Optical Metamaterials   (281 بار دانلود)
2017-Felbacq-Metamaterials modelling and design   (300 بار دانلود)
2016-Cui-Metamaterials_ beyond crystals, noncrystals, and quasicrytals   (318 بار دانلود)
2016-Lee-Metamaterials for Perfect Absorption   (391 بار دانلود)
2017-Werner-Broadband metamaterials in electromagnetics _ technology and applications   (238 بار دانلود)
2017-Rout-Active Metamaterials_ Terahertz Modulators and Detectors   (267 بار دانلود)
2018-Gan-New Acoustics Based on Metamaterials   (399 بار دانلود)
2018-Maier-World Scientific Handbook of Metamaterials and Plasmonics In 4 Volumes   (270 بار دانلود)
2018-Nair-EM material characterization Techniques for Metamaterials   (313 بار دانلود)
2018-Tong-Functional metamaterials and metadevices   (234 بار دانلود)
2020-Huang-Transformation Thermotics and Extended Theories for Thermal Metamaterials   (238 بار دانلود)
2019-Sakoda-Electromagnetic Metamaterials_ Modern Insights into Macroscopic Electromagnetic Fields   (364 بار دانلود)
2020-dell'Isola-Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials   (240 بار دانلود)
2020-Abali-Developments and Novel Approaches in Biomechanics and Metamaterials   (221 بار دانلود)
2019-Hladky-Metamaterials applied to waves-Fundamentals and applications of acoustic metamaterials   (232 بار دانلود)
2020-Lim-Mechanics of Metamaterials with Negative Parameters   (268 بار دانلود)
2020-Erofeev-Structural Modeling of Metamaterials   (349 بار دانلود)
2020-Igal-Dielectric metamaterials _ fundamentals, designs and applications   (348 بار دانلود)
2020-Mitchell-Geometric Control of Fracture and Topological Metamaterials   (236 بار دانلود)
2020-Teik-Engineering Materials-Mechanics of Metamaterials with Negative Parameters   (319 بار دانلود)
2021-Ahmadivand-Toroidal Metamaterials_ Fundamentals, Devices, and Applications   (250 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گرداب پلاسما در یک میدان مغناطیسی، فرستنده فاطمه اسفندیار   (397 بار دانلود)
فیلم علمی در باره گجت های مغناطیسی شگفت انگیز، فرستنده فاطمه اسفندیار   (340 بار دانلود)
فیلم علمی در باره نیروی مغناطیسی بین دو سیم، فرستنده علیرضا جراح   (585 بار دانلود)
فیلم علمی در باره قانون لنز، فرستنده سید امان زرگری   (447 بار دانلود)
مقاله مدیریت کاربردی وقت، دکتر خیرالدین   (262 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش دوم   (331 بار دانلود)
کتاب سیستم های رادار 2001-اسکلنیک-بخش اول   (371 بار دانلود)
m فایل های کتاب طراحی سیستم های رادار-محفضا   (311 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش دوم   (417 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2013-محفضا-بخش اول   (356 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش دوم   (407 بار دانلود)
کتاب تحلیل سیگنال رادار 2009-محفضا-بخش اول   (399 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش دوم   (279 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2004-محفضا-بخش اول   (305 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش دوم   (271 بار دانلود)
کتاب طراحی سیستم های رادار 2000-محفضا-بخش اول   (307 بار دانلود)
فصل 7 و 8 کتاب Wu   (380 بار دانلود)
فصل 5 و 6 کتاب Wu   (401 بار دانلود)
فصل 3 و 4 کتاب Wu   (339 بار دانلود)
فصل 1 و 2 کتاب Wu   (339 بار دانلود)
مقاله 3 chen   (327 بار دانلود)
مقاله 5 chen   (291 بار دانلود)
مقاله 7 chen   (292 بار دانلود)
رساله chen   (289 بار دانلود)
مقاله 2 chen   (344 بار دانلود)
مقاله 4 chen   (325 بار دانلود)
مقاله 6 chen   (313 بار دانلود)
مقاله 8 chen   (232 بار دانلود)
مقاله 1 chen   (311 بار دانلود)
مقاله طراحی ساختارهای چند لایه متامتریال   (378 بار دانلود)
مقاله تعیین علامت ثابت انتشار در محیطهای متامتریال   (305 بار دانلود)
مقاله تحلیل FSS عایقی به روش TLTMM   (487 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (2651 بار دانلود)
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش دوم   (431 بار دانلود)
کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (1822 بار دانلود)
حل المسائل کتاب الکترومغناطیس مهندسی، هیت-بخش اول   (449 بار دانلود)
حل المسائل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (494 بار دانلود)
حل المسائل کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (3296 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش دوم   (419 بار دانلود)
کتاب میدانها و امواج، چنگ-بخش اول   (637 بار دانلود)
اتحادهای برداری و روابط ریاضی گرادیان، دیورژانس و کرل   (434 بار دانلود)
روابط میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساکن   (355 بار دانلود)
طرح درس الکترومغناطیس مهندسی 991   (468 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (402 بار دانلود)
پاسخ مسائل کتاب الکترومغناطیس   (568 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (454 بار دانلود)
فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (521 بار دانلود)
فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (507 بار دانلود)
فصل هفت کتاب الکترومغناطیس   (383 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل پنج کتاب الکترومغناطیس   (529 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل شش کتاب الکترومغناطیس   (479 بار دانلود)
فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (497 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (477 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل چهار کتاب الکترومغناطیس   (441 بار دانلود)
فصل سه کتاب الکترومغناطیس   (535 بار دانلود)
فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (609 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل دو کتاب الکترومغناطیس   (489 بار دانلود)
مسائل خودآزمایی فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (492 بار دانلود)
فصل یک کتاب الکترومغناطیس   (651 بار دانلود)
فهرست کتاب الکترومغناطیس   (425 بار دانلود)
در باره پلاریزاسیون آنتن   (1006 بار دانلود)
فهرست فیلمهای آز ریز موج و آنتن   (362 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس-سری هفتم   (376 بار دانلود)
990303-زمانبندی تحویل تکالیف و آزمونهای آنتن 2   (371 بار دانلود)
عناوین شبیه سازی آنتن2-990311   (516 بار دانلود)
تکالیف سری هشتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (311 بار دانلود)
تکالیف سری پنجم درس آنتن 2 نیمسال 982   (383 بار دانلود)
تکالیف سری هفتم درس آنتن 2 نیمسال 982   (419 بار دانلود)
تکالیف سری ششم درس آنتن 2 نیمسال 982   (399 بار دانلود)
تکالیف سری چهارم درس آنتن 2 نیمسال 982   (308 بار دانلود)
تکالیف سری سوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (366 بار دانلود)
تکالیف سری دوم درس آنتن 2 نیمسال 982   (347 بار دانلود)
تکالیف سری اول درس آنتن 2 نیمسال 982   (335 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری نهم   (441 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هشتم   (493 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری هفتم   (397 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری ششم   (397 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری پنجم   (416 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری چهارم   (413 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری دوم   (375 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری سوم   (396 بار دانلود)
تکالیف آنتن و ریزموج1-سری اول   (415 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری ششم   (498 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری پنجم   (516 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری چهارم   (591 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری سوم   (586 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری دوم   (589 بار دانلود)
تکالیف الکترومغناطیس، سری اول   (753 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
طرح درس اصول و سیستم های راداری نیمسال اول 1401-1402   (27 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
طرح درس اصول و سیستم های راداری نیمسال اول 1401-1402   (24 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
سیستمهای مخابرات نوری   (78 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مهندسی مخابرات
ریز موج و آنتن 1   (464 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آز ریز موج و آنتن 1   (539 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن II   (431 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
آنتن2   (522 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
میدانها و امواج   (425 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، پردیس 1، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، کد پستی: 3513119111
m_afsahi@semnan.ac.ir
(+98)2331532689

فرم تماس